« Psal 117:1 Księga Psalmów 117:2 Psal 118:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(116:2) bo poćwirdzono jest nad nami miłosierdzie jego a prawda boża przebywa na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(116:2) bo poćwirdzono jest nad nami miłosierdzie jego a prawda boża przybywa na wieki.
3.WUJEK.1923Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: a prawda Pańska trwa na wieki!
4.GDAŃSKA.1881Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja.
5.GDAŃSKA.2017Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami, a prawda PANA trwa na wieki. Alleluja.
6.PS.BYCZ.1854Bo przemożną, nad-nami, łaska-Jego; a,-prawda Pana, na-wieki Halelu-Ja. (Chwalcie-Pana.)
7.GÖTZE.1937Albowiem potężna nad nami jest dobroć Jego, a wierność Pańska trwa na wieki! Alleluja!
8.CYLKOWBo przemożna nad nami łaska Jego, a prawda Boża na wieki. Halleluja.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem umocnione jest nad nami miłosierdzie Jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Alleluja!
10.ASZKENAZY Gdyż zagórowała nad nami można łaska Jego i prawda Jehowy na wieczność. Hallelujah!
11.SZERUDAalbowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja.
12.TYSIĄCL.WYD1(116:2) bo Jego miłosierdzie nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5bo Jego łaska nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.
14.BRYTYJKAAlbowiem łaska jego jest można nad nami, A wierność jego trwa na wieki! Alleluja.
15.POZNAŃSKAGdyż przemożna jest nad nami łaskawość Jego, a Jego wierność trwa wiecznie.
16.WARSZ.PRASKABo okazał nam wielkie miłosierdzie swoje, a wierność Pana będzie trwać na wieki. Alleluja!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo nad nami przemożna Jego łaska, a prawda WIEKUISTEGO na wieki. HALLELUJA!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ darzy nas ogromną łaską, A wierność PANA jest ponadczasowa! Alleluja!
19.TOR.PRZ.Ponieważ miłosierdzie Jego jest potężne nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Chwalcie Jh[wh]