« Psal 118:6 Księga Psalmów 118:7 Psal 118:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:7) Pan mnie pomocnik jest ❬a ja❭ wzgardzę nieprzyjacielmi mojimi.
2.PS.PUŁAWSKI(117:7) Gospodzin mnie pomocnik jest a wzgardzę nieprzyjacielmi moimi.
3.WUJEK.1923Pan pomocnikiem moim: a ja wzgardzę nieprzyjacioły moje.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854Pan, zemną, między-pomocnikami-moimi; przeto-ja, poznam zazdrość, w-nienawidzących-mię.
7.GÖTZE.1937Pan jest za mnie, wśród moich pomocników, i lubować się będę nienawidzącymi mnie.
8.CYLKOWBóg ze mną, ku pomocy mojéj, a ja spozierać będę na nieprzyjaciół moich.
9.KRUSZYŃSKIPan jest ze mną, wśród pomocników moich, dlatego ujrzę pomstę nad nienawidzącymi mnie.
10.ASZKENAZY Lepiej mieć ucieczkę w Jehowie, niźli polegać na człowieku.
11.SZERUDAPan jest ze mną jako pomocnik mój, przeto napawać się będę widokiem nieprzyjaciół moich.
12.TYSIĄCL.WYD1(117:7) Pan ze mną, mój wspomożyciel, i zobaczę mych wrogów wylękłych.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
14.BRYTYJKAPan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.
15.POZNAŃSKAJahwe jest ze mną, by mnie wspomagać - spoglądam z góry na mych nieprzyjaciół.
16.WARSZ.PRASKAPan jest przy mnie jako mój Wybawca, z góry więc patrzę na moich wrogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY ze mną, do mej pomocy, a ja będę patrzeć na moich nieprzyjaciół.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jest przy mnie - On moim wsparciem, To ja spojrzę z góry na tych, którzy mnie nienawidzą.
19.TOR.PRZ.Jhwh jest ze mną jako pomagający mi, i to ja spojrzę z góry na tych, którzy mnie nienawidzą.