« Psal 119:72 Księga Psalmów 119:73 Psal 119:74 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:73) Ręce twoji, Gospodnie, uczynilesta mnię i stworzyły jesta mię; daj mi rozum, bych wykł kaźniom twojim.
2.PS.PUŁAWSKI(118:73) Ręce twoje uczyniłysta mie i stworzyły jesta mie; daj mi rozum, bych wykł kaźniom twoim.
3.WUJEK.1923(Jod.) Ręce twoje uczyniły mię, i ulepiły mię: daj mi rozum, a nauczę się mandatów twoich.
4.GDAŃSKA.1881Ręce twoje uczyniły mię, i wykształtowały mię; dajże mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich;
5.GDAŃSKA.2017Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały; daj mi rozum, abym się nauczył twoich przykazań;
6.PS.BYCZ.1854Ręce-Twe zrobiły-mię, i-ustawiły-mię; roztropnym-uczyń-mię, a-nauczę-się przykazań-Twoich.
7.GÖTZE.1937Ręce Twoje mnie stworzyły i ukształtowały; daj mi zrozumienie, abym się nauczył przykazań Twoich.
8.CYLKOWRęce Twoje stworzyły mnie i umocniły, oświeć mnie, abym się nauczył przykazań Twoich.
9.KRUSZYŃSKIJod. Ręce Twoje uczyniły mnie i wykonały mnie; ucz mnie, abym mógł pojąć Twoje przykazania!
10.ASZKENAZY Twoje uczyniły mię ręce, daj mi zrozumieć. a wyuczę się Twych rozkazań.
11.SZERUDARęce Twoje uczyniły i ukształtowały mnie, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:73) {Jod} Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: darz mnie rozumem dla nauczenia się Twoich nakazów.
13.TYSIĄCL.WYD5{Jod} Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały; obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
14.BRYTYJKARęce twoje uczyniły mnie i ukształtowały, Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich!
15.POZNAŃSKATwoje ręce uczyniły mnie i ukształtowały, daj mi zrozumienie, bym poznał Twe przykazania.
16.WARSZ.PRASKA[Jod] Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały, oświeć mój rozum, bym się prawa nauczył.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje ręce stworzyły mnie i umocniły; oświeć mnie, bym się nauczył Twych przykazań.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały - Daj mi rozum, bym się uczył Twych przykazań!
19.TOR.PRZ.Twoje ręce mnie uczyniły i trwale ustanowiły; daj mi zrozumienie, abym się nauczył Twoich przykazań;