« Psal 119:83 Księga Psalmów 119:84 Psal 119:85 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:84) Kielko jest dniow sługi twego? Gdy uczynisz o naścigających mie sąd?
2.PS.PUŁAWSKI(118:84) Kielko jest dniow sługi twego? Gdy uczynisz o nastojących na mię sąd?
3.WUJEK.1923Wieleż jest dni sługi twego? kiedyż uczynisz z prześladowników moich sprawiedliwość?
4.GDAŃSKA.1881Wieleż będzie dni sługi twego? kiedyż sąd wykonasz nad tymi, którzy mię prześladują?
5.GDAŃSKA.2017Ile będzie dni twego sługi? Kiedy wykonasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?
6.PS.BYCZ.1854Ileż dni-życia sługi-Twojego? kiedyż wydasz, na-prześladowców-mych, wyrok?
7.GÖTZE.1937Wieleż będzie jeszcze dni sługi Twego? Kiedyż sąd wykonasz nad moimi prześladowcami?
8.CYLKOWIleż jeszcze dni sługi Twojego? kiedyż wydasz na prześladowców moich wyrok?
9.KRUSZYŃSKIIle pozostaje dni słudze Twemu? Kiedy uczynisz sąd nad prześladowcami mymi?
10.ASZKENAZY Wieleż dni sługi Twego, kiedyż uczynisz sąd na me prześladowce?
11.SZERUDAIle dni jeszcze zostaje słudze Twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mię prześladują?
12.TYSIĄCL.WYD1(118:84) Ile dni słudze Twojemu zostaje? Kiedy osądzisz moich prześladowców?
13.TYSIĄCL.WYD5Ile dni słudze Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach?
14.BRYTYJKAIle dni zostaje słudze twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?
15.POZNAŃSKAIle dni pozostało jeszcze Twemu słudze? Kiedy sąd uczynisz nad moimi prześladowcami?
16.WARSZ.PRASKAIleż dni jeszcze zostało Twemu słudze? Kiedy wreszcie zaczniesz sądzić mych oprawców?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ile jeszcze dni Twojego sługi? Kiedy wydasz wyrok na moich prześladowców?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITIle dni zostało Twemu słudze? Kiedy wydasz wyrok na mych prześladowców?
19.TOR.PRZ.Ile dni zostało Twojemu słudze? Kiedy wykonasz orzeczenie na tych, którzy mnie prześladują?