« Psal 119:84 Księga Psalmów 119:85 Psal 119:86 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:85) Rozprawili mi mnie złostni baśni, ale nie jako zakon twoj.
2.PS.PUŁAWSKI(118:85) Prawili mi źli baśni, ale nie jako zakon twoj.
3.WUJEK.1923Powiadali mi złośnicy baśni: ale nie jako twój zakon.
4.GDAŃSKA.1881Pyszni pokopali mi doły, co nie jest według zakonu twojego.
5.GDAŃSKA.2017Doły wykopali dla mnie zuchwali, którzy nie postępują według twego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Wykopali mi, nadęci-pychą, doły; coć nie jest według-ustawy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Swawolni pokopali dla mnie doły, ci, którzy nie stosują się do zakonu Twego.
8.CYLKOWWykopali mi zuchwalcy doły, ci, którzy nie postępują wedle nauki Twojej.
9.KRUSZYŃSKIPyszni wykopali dół przedemną; nie postępują oni według prawa Twego!
10.ASZKENAZY Wykopali mi doły przewrotni, które nie są jako nauka Twa.
11.SZERUDAZuchwali wykopali pode mną doły; ci, którzy nie stosują się do zakonu Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:85) Doły wykopali na mnie ludzie pyszni, którzy nie postępują według Twego Prawa.
13.TYSIĄCL.WYD5Doły wykopali dla mnie zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego Prawa.
14.BRYTYJKAZuchwali wykopali pode mną doły; Ci, którzy nie stosują się do zakonu twego.
15.POZNAŃSKAZuchwalcy wykopali doły pode mną, oni, którzy nie są w zgodzie z Twoim Prawem.
16.WARSZ.PRASKAZłoczyńcy już przede mną dół wykopali, nie postępują według Twoich wskazań.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zuchwalcy wykopali mi doły; ci, którzy nie postępują według Twojej nauki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZuchwali wykopali pode mną niejeden dołek - Nie postępują oni zgodnie z Twoim Prawem.
19.TOR.PRZ.Doły wykopali dla mnie butni, którzy nie postępują zgodnie z Twoim Prawem.