« Psal 119:176 Księga Psalmów 120:1 Psal 120:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(119:1) Ku Gospodnu, kdy jeśm mącon, wołał jeśm i usłyszał mię jest.
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. Psalm Dawidow proroka.(119:1) Ku Gospodnu, gdym był mącon, wołał jeśm i wysłuchał mie.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Wołałem do Pana, gdym był utrapiony, i wysłuchał mię.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Wołałem do Pana w utrapieniu mojem, a wysłuchał mię.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Wołałem do PANA w swoim utrapieniu i wysłuchał mnie.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw Stopniów. Do Pana, w-ucisku moim, wołałem, i-wysłuchał-mię.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Wołałem do Pana w uciśnieniu mojem i wysłuchał mię.
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia. Do Boga w niedoli mojéj wołałem, a wysłuchał mnie.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Do Pana w mem utrapieniu wołałem, a wysłuchał mnie.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Do Jehowy wołałem w mojem utrapieniu a odpowiedział mi.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(119:1) Pieśń wstępowań. Do Pana wołałem, gdy byłem w utrapieniu, a On mię wysłuchał.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie.
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli I wysłuchał mnie.
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. W utrapieniu moim do Jahwe wołałem, a On mnie wysłuchał.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Wołałem do Pana w moim utrapieniu i Pan mnie wysłuchał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. W mojej niedoli wołałem do BOGA i mnie wysłuchał
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Zawołałem do PANA w mej niedoli I On mnie wysłuchał.
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Wołałem do Jhwh w swoim utrapieniu i odpowiedział mi.