« Psal 126:1 Księga Psalmów 126:2 Psal 126:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(125:2) Tegdy napełniona są radości usta nasza i język nasz wiesiela. (125:3) Tegdy rzeką miedzy pogany: Wieliczył Gospodzin uczynić s nimi.
2.PS.PUŁAWSKI(125:2) Tegdy napełniona są radości usta nasza i język nasz wiesiela. (125:3) Tegdy rzeką miedzy pogany: Wielmożył Bog czynić s nimi.
3.WUJEK.1923Tedy się napełniły weselem usta nasze, a język nasz radością: tedy mówić będą między narody: Wielmożne rzeczy uczynił Pan z nimi.
4.GDAŃSKA.1881Tedy były napełnione weselem usta nasze, a język nasz radością; tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy usta nasze napełniły się śmiechem, a nasz język radością; wtedy mówiono między narodami: PAN uczynił wielkie rzeczy dla nich.
6.PS.BYCZ.1854Wtedy, były-napełnione, śmiechem, usta-nasze; a, języki-nasze, radosnym-okrzykiem; wtedy mówiono, między-narodami: Wielkich-rzeczy, Pan dokazał z-nimi.
7.GÖTZE.1937Wtedy były napełnione usta nasze śmiechem, a język nasz radosnemi okrzykami; wtedy mówiono między narodami: Pan wielkie rzeczy dla nich uczynił!
8.CYLKOWWtedy napełniły się weselem usta nasze, a język nasz śpiewem, wtedy mawiano między ludami, wielkich rzeczy Bóg dokonał z nimi.
9.KRUSZYŃSKITedy napełnione były radością usta nasze i język nasz wysławianiem. Tedy mówiono wśród narodów: "Wielkie rzeczy uczynił Pan z nimi"!
10.ASZKENAZY Wówczasto wypełnią się usta nasze uciechą a język nasz pieniem radosnem, wówczasto powiedzą między narodami: "wielkiej rzeczy dokonał z tymiż Jehowa".
11.SZERUDAWtedy usta nasze będą pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówić będą wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.
12.TYSIĄCL.WYD1(125:2) Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówili między sobą poganie: «Wspaniale Pan z nimi postąpił!»
13.TYSIĄCL.WYD5Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz - radości. Wtedy mówiono między poganami: Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!
14.BRYTYJKAWtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.
15.POZNAŃSKAPełne śmiechu były wówczas nasze usta, a nasz język radości. Mówiono wtedy między narodami: "Wielkim okazał się Jahwe, że im to uczynił".
16.WARSZ.PRASKAMieliśmy wszyscy roześmiane oblicza, język nasz radością rozbrzmiewał. I wtedy mówić zaczęto między narodami: Pan zaprawdę uczynił im wielkie rzeczy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy napełniły się radością nasze usta, a nasz język śpiewem; wtedy mawiano pomiędzy narodami: WIEKUISTY dokonał z nimi wielkich rzeczy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZ naszych ust rozbrzmiewał wówczas śmiech, A język głosił radość. Wśród narodów powtarzano wtedy, Że PAN dokonał z nami wielkich rzeczy!
19.TOR.PRZ.Wtedy usta nasze zostały napełnione śmiechem, a nasz język krzyknął z radości; wtedy też mówili wśród narodów: Jhwh uczynił wielkie rzeczy z nami.