« Psal 126:6 Księga Psalmów 127:1 Psal 127:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(126:1) Aliż Gospodzin uczyni dom, po prozności działają, jiż czynią ji. (126:2) Ależ Gospodzin strz❬e❭c będzie miasta, we prozność czują, jiż strzegą jego.
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. (126:1) Aliż Gospodzin uczyni dom, po proźnicy działają, jiż czynią ji. (126:2) Aliż Gospodzin strzec będzie miasta, w prozność czują, jiż strzegą jego.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów Salomona. Jeźli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy go budują: jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje, który go strzeże.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni dla Salomona. Jeźli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują; jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni dla Salomona. Jeśli PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą; jeśli PAN nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów Salamona. Gdyby Pan nie budował domu, próżno pracowaliby, budowniczy-jego, nad-nim; gdyby Pan nie pilnował miasta, daremnie czuwałby strzegący.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Salomona. Jeśli Pan nie buduje domu, nadaremnie pracują budowniczowie; jeśli Pan nie czuwa nad miastem, nadaremnie pilnuje stróż.
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia Salomona. - Jeżeli Bóg nie buduje domu, napróżno trudzą się budowniczowie nim; jeżeli Bóg nie strzeże grodu, napróżno czuwa straż.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Salomona. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, napróżno pracują ci, co go budują. Jeżeli Pan nie będzie strzegł miasta, napróżno czuwa ten, kto go strzeże.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań Salomona. Jeśli Jehowa nie zbuduje domu, próżno trudzili się budowniczowie jego, - jeśli Jehowa nie ustrzeże miasta, próżno czuwał strażnik.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Salomona. Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno trudzą się jego budowniczowie. Jeśli Pan nie strzeże miasta, próżno czuwa stróż.
12.TYSIĄCL.WYD1(126:1) Pieśń wstępowań. Salomonowa. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Salomonowa. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż.
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań; Salomona. Jeżeli Jahwe domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą, jeżeli Jahwe nie strzeże miasta, na próżno czuwają strażnicy.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Salomona. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzi się przy budowie człowiek. Jeśli Pan miasta nie strzeże, na próżno czuwają strażnicy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia Salomona. Jeśli WIEKUISTY nie zbuduje domu, na próżno trudzą się nim budowniczowie; jeśli WIEKUISTY nie strzeże miasta na próżno czuwa straż.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Salomonowa. Jeśli PAN nie zbuduje domu, Budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli PAN nie ustrzeże miasta, Stróż czuwa niepotrzebnie.
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Salomona. Jeśli Jhwh domu nie zbuduje, na próżno będą trudzić się nad nim budujący. Jeśli Jhwh nie strzeże miasta, na próżno czuwa strażnik.