« Psal 132:17 Księga Psalmów 132:18 Psal 133:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:19) Nieprzyjaciele jego oblekę we sromotę, ale nad nim weskw[e]cie świątość moja.
2.PS.PUŁAWSKI(131:19) Nieprzyjaciele jego oblekę we sromotę, ale nad nim weskwcie świątość moja.
3.WUJEK.1923Nieprzyjacioły jego przyoblokę wstydem: a nad nim się rozkwitnie poświęcenie moje.
4.GDAŃSKA.1881Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego.
5.GDAŃSKA.2017Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona.
6.PS.BYCZ.1854Nieprzyjaciół-jego, przyodzieję hańbą; ale,-na-nim, zakwitnie korona-jego.
7.GÖTZE.1937Wrogów jego przyodzieję wstydem; ale na nim korona jego lśnić się będzie.
8.CYLKOWWrogi jego okryję sromotą, a na nim błyszczeć będzie korona jego.
9.KRUSZYŃSKINieprzyjaciół jego wstydem przyoblekę, a nad nim zakwitnie korona jego.
10.ASZKENAZY Wrogi jego we wstyd przyoblokę a nad nim zakwitnie jego wieniec".
11.SZERUDANieprzyjaciół jego okryję wstydem, ale nad nim jaśnieć będzie jego korona.
12.TYSIĄCL.WYD1(131:18) Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie mój diadem».
13.TYSIĄCL.WYD5Okryję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona.
14.BRYTYJKANieprzyjaciół jego okryję wstydem, Ale nad nim zajaśnieje korona jego.
15.POZNAŃSKAWrogów jego hańbą okryję, a nad nim zabłyśnie jego korona.
16.WARSZ.PRASKAJego wrogów hańbą okryję, a jego ozdobię blaskiem korony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego wrogów okryje hańba, a na Nim będzie błyszczeć Jego korona.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego nieprzyjaciół okryję wstydem, Nad nim natomiast lśnić będzie korona.
19.TOR.PRZ.Okryję jego wrogów wstydem, ale nad nim rozbłyśnie jego korona.