« Psal 136:15 Księga Psalmów 136:16 Psal 136:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:16) Jenże przewiodł lud swoj przez puszczą.
2.PS.PUŁAWSKI(135:16) Jenże przewiodł lud swoj przez puszczą.
3.WUJEK.1923Który przeprowadził lud swój przez puszczą; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Tego, który prowadził swój lud przez pustynię, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Przewodnikowi Iudu-swego, w-pustyni; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Który prowadził lud Swój przez pustynię, albowiem dobroć Jego trwa na wieki;
8.CYLKOWCo prowadził lud Swój po puszczy; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIKtóry przeprowadził naród swój przez puszczę, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYTemu, który lud Swój wiedzie w pustyni, boć łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAOn prowadził lud swój przez pustynię, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:16) Który lud swój prowadził przez pustynię, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On prowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAProwadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAOn lud swój przez pustynię prowadził, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKATemu, który przeprowadził lud przez pustynię, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, co prowadził Swój lud po puszczy; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAby poprowadzić swój lud przez pustynię, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Tego, który prowadził swój lud przez pustynię, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.