« Psal 137:2 Księga Psalmów 137:3 Psal 137:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(136:3) Bo tamo pytali nas, jiż to jęćce wiodli nas, słowa pieśni, (136:4) a jiż to odwiedli nas: Pienie pojcie nam z pieśni Syjon!
2.PS.PUŁAWSKI(136:3) Bo tamo pytali nas, jiż to jeńce wiedli nas, słow pieśni, (136:4) a jiż to odwiedli nas: Pienie pojcie [gospodnowo] nam o pieniu Syjon!
3.WUJEK.1923Bo nas tam pytali, którzy nas w niewolą zagnali, o słowach pieśni: a którzy nas zawiedli: Śpiewajcie nam pieśń z pieśni Syońskich.
4.GDAŃSKA.1881A gdy nas tam pytali ci, którzy nas zawiedli w niewolę, o słowa pieśni, (chociażeśmy byli zawiesili pieśni radości,)mówiąc: Śpiewajcie nam pieśń z pieśni Syońskich,
5.GDAŃSKA.2017Bo tam ci, którzy nas wzięli w niewolę, żądali od nas pieśni, a nasi ciemięzcy – radości, mówiąc: Śpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonu.
6.PS.BYCZ.1854Gdyż tamże, wymagali-od-nas, prowadzący-jeńców-naszych, słównego śpiéwu, a,-zdobywcy-nasi, radości, mówiąc: Zaśpiéwajcie nam z-spieśni Syonu.
7.GÖTZE.1937Bo ci, którzy wzięli nas do niewoli, żądali tam od nas pieśni, i ciemiężcy nasi — radości: "Zaśpiewajcie nam jedną z pieśni Syjonu!"
8.CYLKOWTam to domagali się od nas zaborcy nasi słów pieśni, a gnębiciele nasi radości. Zaśpiewajcie nam z pieśni Cyonu.
9.KRUSZYŃSKIGdy tam pytali się nas ci o słowa pieśni, co w niewolę nas zawiedli, i gdyśmy zawiesili radość: "Śpiewajcie nam z pieśni sjońskich!"
10.ASZKENAZY Boć tam pytali nas ci, co nas gnają w niewole, - Słów pieśni, a ciemiężcy nasi - wesela:, "Śpiewajcie nam z pieśni Syonu!" -
11.SZERUDAbo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy wzięli nas w niewolę, a ciemięzcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jaką pieśń Syjońską!
12.TYSIĄCL.WYD1(136:3) Gdyż tam ci, którzy nas uprowadzili, od nas żądali pieśni, radości żądali ci, którzy nas gnębili: «Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»
13.TYSIĄCL.WYD5Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!
14.BRYTYJKABo tam żądali od nas słów pieśniCi, którzy nas wzięli w niewolę, A ciemięzcy nasi – radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
15.POZNAŃSKATam bowiem ci, którzy nas zabrali w niewolę, żądali od nas pieśni, nasi ciemięzcy radosnych śpiewów: Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
16.WARSZ.PRASKABo ci, co nas uprowadzili, domagali się od nas pieśni, nasi oprawcy żądali, byśmy się cieszyli. Śpiewajcie – mówili – pieśni o Syjonie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam zaborcy domagali się od nas słów pieśni, a nasi gnębiciele radości. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni Cyonu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż ci, którzy nas zniewolili, Żądali tam od nas pieśni, Nasi ciemięzcy chcieli radości: Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
19.TOR.PRZ.Gdyż tam ci, którzy nas wzięli w niewolę, domagali się od nas słów pieśni, a nasi szydercy mówili: Z radością śpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonu.