« Psal 137:4 Księga Psalmów 137:5 Psal 137:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(136:6) Acz zapomnię[li] ciebie, Jeruzalem, zapomnieniu dana bądź prawica moja.
2.PS.PUŁAWSKI(136:6) Zapomnięli ciebie, Jeruzalem, zapomnieniu dana bądź prawica moja.
3.WUJEK.1923Jeźli cię zapomnę, Jeruzalem, niech zapomniona będzie prawica moja.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliże cię zapomnę, o Jeruzalemie! niech zapomni sama siebie prawica moja.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zapomnę o tobie, Jeruzalem, niech sama o sobie zapomni moja prawica.
6.PS.BYCZ.1854Jeżelibym zapomniał-cię, o-Jerozolimo! niechby-zapomniała-się prawica-moja.
7.GÖTZE.1937Jeśli ciebie zapomnę, Jerozolimo, tedy niech uschnie prawica moja.
8.CYLKOWJeżeli zapomnę cię Jerozolimo, niech zdrętwieje prawica moja.
9.KRUSZYŃSKIJeżeli zapomnę cię, o Jeruzalem, niech zapomnianą będzie prawica moja!
10.ASZKENAZY Jeślibym przepomniał ciebie Jeruzalem. Niechaj przepomni ma prawica!
11.SZERUDAJeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja!
12.TYSIĄCL.WYD1(136:5) Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech prawica moja będzie zapomniana!
13.TYSIĄCL.WYD5Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech [o mnie] zapomni moja prawica!
14.BRYTYJKAJeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja!
15.POZNAŃSKAJeśli o tobie zapomnę, o Jeruzalem, niech mnie zawiedzie moja prawica.
16.WARSZ.PRASKAJeśli zapomnę o tobie, Jeruzalem, to niech mi uschnie moja prawica.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli cię zapomnę, Jeruszalaim, niech zdrętwieje moja prawica.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITO, jeślibym cię zapomniał, Jerozolimo, Niech paraliż dotknie mojej prawej ręki!
19.TOR.PRZ.Jeśli zapomnę o tobie, Jerozolimo, niech zapomni o mnie moja prawica.