« Psal 140:7 Księga Psalmów 140:8 Psal 140:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:9) Nie dawaj mię, Gospodnie, od żądzej mojej grzesznemu; myślili są przeciwo mnie; nie zostaj mnie, bo snadź bucić się będą.
2.PS.PUŁAWSKI(139:9) Nie dawaj mie, Gospodnie, od żądze moje grzesznemu; myślili przeciwo mnie; nie zostaj mnie, bo snadź wznaszać sie będą.
3.WUJEK.1923(140:9) Nie podaj mię, Panie, nad wolą moję grzesznikowi: myślili przeciwko mnie: nie opuszczaj mię, by się snadź nie podnieśli.
4.GDAŃSKA.1881(140:9) Nie dawaj, Panie! bezbożnemu czego żąda; ani myśli jego złej góry nie dawaj, żeby się nie podniósł. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Nie spełniaj, PANIE, pragnień niegodziwego; nie wspomagaj jego złych zamysłów, aby się nie podniósł. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(140:9) Nie zezwalaj, Panie, na żądania złoczyńcy; zamysłowi-jego, nie daj-pomyślnego-skutku; boby-się-chełpił.
7.GÖTZE.1937(140:9) Nie daj, Panie, bezbożnemu, czego chce; niech się nie udają zamysły jego; oni staliby się wyniosłymi. Sela.
8.CYLKOW(140:9) Nie spełniaj, Boże, życzeń niegodziwego, zamysłów jego nie urzeczywistniaj; niech nie tryumfują. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(140:9) Nie oddawaj, czego żąda bezbożny, nie dozwalaj mu spełnić jego zamiaru, aby się nie podniósł! - SELAh.
10.ASZKENAZY (140:9) Nie dawaj Jehowo pożądliwości niegodziwca, nie daj wypłynąć zamysłowi jego, wzbijąż się. Selah.
11.SZERUDA(140:9) Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, nie daj, by zamysł jego się udał! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(139:9) Nie dopuszczaj, Panie, pragnień niegodziwca, nie spełniaj jego zamiarów. Podnoszą {Sela}
13.TYSIĄCL.WYD5(140:9) Nie dawaj tego, Panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spełniaj jego zamiarów. Niech nie podnoszą <Sela>
14.BRYTYJKA(140:9) Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, Nie daj, by zamysł jego się udał! Sela.
15.POZNAŃSKA(140:9) Nie spełniaj, Jahwe, pragnień bezbożnego, nie wspomagaj jego zamysłów.
16.WARSZ.PRASKA(140:9) O Panie, racz nie wypełniać pragnień bezbożników, niech zawiodą ich plany! [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:9) Nie spełniaj, BOŻE, życzeń niegodziwego, nie urzeczywistniaj jego zamysłów; niech oni nie triumfują. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:9) Nie spełniaj, PANIE, życzeń bezbożnego, Niech się nie ziszczą jego plany. Spraw raczej, aby tacy upadli - na zawsze! Sela.
19.TOR.PRZ.Nie spełniaj, Jhwh, pragnień niegodziwego; nie wspieraj jego złych zamysłów, aby tacy nie byli wywyższeni. Sela.