« Psal 141:1 Księga Psalmów 141:2 Psal 141:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(140:2) Prześpiej modlitwa moja przed oczyma twojima jako zażżono, podźwiżenie ręku moju modła wieczerna.
2.PS.PUŁAWSKI(140:2) Prześpiej modlitwa moja przed oczyma twyma ❬jako zażżono❭, podniesienie ręku moju modła wieczerna.
3.WUJEK.1923Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie przed obliczność twoję: a podnoszenie rąk moich, ofiara wieczorna.
4.GDAŃSKA.1881Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.
5.GDAŃSKA.2017Niech moja modlitwa będzie przed tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będzie-skierowaną, modlitwa-moja, jak kadzidło, ku-obliczu-Twemu, a, podnoszenié rąk-moich, jak ofiara wieczorna.
7.GÖTZE.1937Niech modlitwa moja uchodzi przed Tobą za kadzidło, wznoszenie rąk moich za ofiarę wieczorną!
8.CYLKOWNiech stanie modlitwa moja za kadzidło przed obliczem Twojém, wzniesienie dłoni mojéj za obiatę wieczorną.
9.KRUSZYŃSKINiechaj modlitwa moja stanie się przyjemną jako kadzidło przed obliczem Twojem - podnoszenie rąk moich - jako ofiara wieczorna!
10.ASZKENAZY Obyż się ostała modlitwa moja kadzidłem obliczu Twemu, wzniesienie dłoni mych ofiarą wieczorną.
11.SZERUDANiech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!
12.TYSIĄCL.WYD1(140:2) Niech moja modlitwa jak kadzidło wznosi się do Ciebie; wzniesienie rąk moich — jak ofiara wieczorna.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich - jak ofiara wieczorna!
14.BRYTYJKANiech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!
15.POZNAŃSKANiech modlitwa moja wzniesie się ku Tobie jak kadzidło, błagalne wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna.
16.WARSZ.PRASKAJak dym ofiarny niech wznoszą się do Ciebie me modły, a ręce ku Tobie wyciągnięte niech będą jak wieczorna ofiara.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech ma modlitwa stanie się kadzidłem przed Twym obliczem, a wzniesienie mej dłoni jak wieczorna ofiara.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech moja modlitwa wznosi się ku Tobie jak kadzidło, Me uniesione ręce potraktuj jak ofiarę wieczorną!
19.TOR.PRZ.Niech moja modlitwa będzie przygotowana przed Twoim obliczem jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara.