« Psal 143:11 Księga Psalmów 143:12 Psal 144:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:13b) a ❬w❭ miłosierdziu twojem rozproszysz nieprzyjaciele moje. (142:14) I stracisz wszytki, jiż mącą duszę moję, bo ja sługa twoj jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(142:13b) a w miłosierdziu twoim rozproszysz nieprzyjaciele moje. (142:14) I stracisz wszystki, jiż mącą duszę moję, bo ja sługa twoj jeśm.
3.WUJEK.1923A z miłosierdzia twego wytracisz nieprzyjacioły moje: i zagubisz wszystkie, którzy dręczą duszę moję; bociem ja sługa twój.
4.GDAŃSKA.1881I dla miłosierdzia twego wytrać nieprzyjaciół moich, a wygładź wszystkich przeciwników duszy mojej; bom ja sługa twój.
5.GDAŃSKA.2017W swoim miłosierdziu wytrać moich wrogów i zgładź wszystkich przeciwników mojej duszy, bo jestem twoim sługą.
6.PS.BYCZ.1854A,-przez-dobroć-Twę, zniszcz nieprzyjaciół-moich, i-wygub wszystkich gnębicieli duszy-méj; bo ja sługą-Twoim.
7.GÖTZE.1937I w dobroci Swojej wytrać wrogów moich, i wszystkich, którzy gnębią duszę moją! Bom ja sługa Twój.
8.CYLKOWI w łasce Twojéj wytracisz wrogi moje, zagubisz wszystkich ciemięzców duszy mojéj, bo jam sługa Twój.
9.KRUSZYŃSKII dla miłosierdzia swego wytrwać nieprzyjaciół moich i wygub wszystkich, co prześladują duszę moją, albowiem jam jest sługa Twój.
10.ASZKENAZY A w łaskawości Twej wytępisz wrogi me i wygubisz wszystkich, którzy uciskają mą duszę, bo jam sługa Twój.
11.SZERUDAW łasce swej wytrać mych nieprzyjaciół i wygub wszystkich dręczycieli moich, bom ja sługa Twój!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:12) A w miłosierdziu swoim zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, co trapią mą duszę: albowiem jam Twoim sługą.
13.TYSIĄCL.WYD5A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą.
14.BRYTYJKAPrzez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moichI wygub wszystkich dręczycieli moich, Bom ja sługa twój!
15.POZNAŃSKAW łaskawości Twojej wytrać moich wrogów, wyniszcz wszystkich, którzy mnie uciskają, bom ja sługa Twój.
16.WARSZ.PRASKAW łaskawości Twojej zetrzyj moich wrogów: niech zginą wszyscy przeciwnicy moi, bo ja jestem sługą Twoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Twojej łasce wytracisz moich wrogów, zgubisz wszystkich ciemięzców mojej duszy, gdyż ja jestem Twym sługą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI w swojej łasce wygub moich wrogów. Zniszcz wszystkich dręczycieli mej duszy, Ponieważ ja jestem Twoim sługą!