« Psal 143:10 Księga Psalmów 143:11 Psal 143:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:12b) prze imię twoje, Gospodnie, ożywisz mię w prawocie twojej. (142:13a) Wywiedziesz z zamęta duszę moję
2.PS.PUŁAWSKI(142:12b) prze imię twoje, Gospodnie, ożywisz mie w prawocie twojej. (142:13a) Wywiedziesz z zamęta duszę moję
3.WUJEK.1923Dla imienia twego, Panie, ożywisz mię w sprawiedliwości twojéj: wywiedziesz z utrapienia duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881Dla imienia twego, Panie!ożyw mię; dla sprawiedliwości twojej wywiedź z utrapienia duszę moję.
5.GDAŃSKA.2017Ożyw mnie, PANIE, dla twojego imienia; ze względu na twoją sprawiedliwość wyprowadź moją duszę z utrapienia.
6.PS.BYCZ.1854Dla Imienia-Twego, o-Panie! żywego-zachowaj-mię; przez-sprawiedliwość-Twę, wydobądż, z-niedoli, duszę-moję;
7.GÖTZE.1937Dla imienia Twego, Panie, zachowaj mnie przy życiu; w sprawiedliwości Swojej wywiedź z uciśnienia duszę moją!
8.CYLKOWGwoli imieniu Twojemu, Boże, zachowasz mi życie; w sprawiedliwości Twojéj wywiedziesz z niedoli duszę moję.
9.KRUSZYŃSKIDla imienia Twego, Panie, ożyw mnie! Dla sprawiedliwości Twej wyprowadź z utrapienia duszę mą!
10.ASZKENAZY Gwoli imieniu Twojemu ożyw mię w Twej sprawiedliwej miłości, chciej z ucisku wyprowadzić duszę moją.
11.SZERUDADla imienia swego, Panie, zachowaj mnie, dla sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:11) Dla Twego imienia zachowaj mię, Panie, przy życiu; w dobroci swej wyprowadź mą duszę z utrapień.
13.TYSIĄCL.WYD5Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu; w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
14.BRYTYJKADla imienia swego, Panie, zachowaj mnie! W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli!
15.POZNAŃSKADla Twego Imienia, Jahwe, zachowaj mi życie, przez Twą sprawiedliwość wywiedź mnie z ucisku.
16.WARSZ.PRASKADaruj mi życie, o Panie, dla Imienia Twego, wyzwól mnie z tego ucisku w Twej sprawiedliwości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla Twojego Imienia, WIEKUISTY, zachowasz moje życie; w Twojej sprawiedliwości wyprowadzisz z niedoli moją duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZe względu na Twe imię, PANIE, zachowaj mnie przy życiu! Przez wzgląd na swą sprawiedliwość wyprowadź mnie z niedoli