« Psal 143:3 Księga Psalmów 143:4 Psal 143:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:4b) i tesny był we mie duch moj, we mnie zamącone jest sierce moje.
2.PS.PUŁAWSKI(142:4b) i uciśnion był we mnie duch moj, we mnie zamącono jest sierce moje.
3.WUJEK.1923I zfrasował się o mię duch mój: serce moje we mnie się strwożyło.
4.GDAŃSKA.1881I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach moich niszczeje serce moje.
5.GDAŃSKA.2017I mój duch jest zdruzgotany we mnie, serce we mnie niszczeje.
6.PS.BYCZ.1854Przeto-wycieńczon, wemnie, duch-mój; we-mnie udręczoném, sercé-mojé.
7.GÖTZE.1937I omdlewa we mnie duch mój, serce moje drętwieje we mnie.
8.CYLKOWI zwątpił we mnie duch mój, we wnętrzu mojém osłupiało serce moje.
9.KRUSZYŃSKII ściśniony jest we mnie duch mój; we wnętrzu mem niszczeje serce me.
10.ASZKENAZY I zamroczył się duch mój nademną, oszołomione w mem środku serce moje.
11.SZERUDAI omdlewa we mnie duch mój, trwoży się we mnie serce moje.
12.TYSIĄCL.WYD1(142:4) A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zdrętwiało.
13.TYSIĄCL.WYD5A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera.
14.BRYTYJKAOmdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje.
15.POZNAŃSKAI słabnie we mnie mój duch, trwoży się we mnie serce moje.
16.WARSZ.PRASKAGaśnie już duch mój we mnie, serce mi w piersiach zamiera.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wątpił we mnie mój duch, osłupiało me serce w moim wnętrzu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOmdlewa też we mnie mój duch, Trwoży się we mnie serce.