« Psal 143:7 Księga Psalmów 143:8 Psal 143:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:9) Usłyszane uczyń rano miłosierdzie twoje, bo jeśm w cię pwał. (142:10) Znamą uczyń mie drogę, po jejż bych chodził, bo k tobie podniosł jeśm duszę moję.
2.PS.PUŁAWSKI(142:9) Usłyszane uczyń rano miłosierdzie twoje, bo w tobie nadzieję imiał jeśm. (142:10) Zjawioną uczyń mi drogę twoję, ❬po jejż bych chodził❭, bo jeśm k tobie wzniosł duszę moję.
3.WUJEK.1923Daj mi usłyszeć rano miłosierdzie twoje; bom w tobie nadzieję miał: ukaż mi drogę, którąbych miał chodzić; bom ku tobie podnosił duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie twoje, bo w tobie ufam; oznajmij mi drogę, którąbym miał chodzić; bo do ciebie podnoszę duszę moję.
5.GDAŃSKA.2017Spraw, abym rano słyszał o twoim miłosierdziu, bo tobie ufam; oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do ciebie wznoszę moją duszę.
6.PS.BYCZ.1854Dozwól-oznajmić-mi, w-poranku, łaskę-Twoję, bo, w-Tobie ufam; wiadomą,-uczyń-mi, drogę tę, którą mam-iść, bo, do-Ciebie, podnoszę duszę-moję.
7.GÖTZE.1937Daj, abym z poranku usłyszał o dobroci Twojej, albowiem Tobie ufam; oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do Ciebie wznoszę duszę swoją!
8.CYLKOWZwiastuj mi zawczasu łaskę Twoję, bom Tobie zaufał; oznajm mi drogę, którą mam iść, bo do Ciebie wznoszę duszę moję.
9.KRUSZYŃSKISpraw, abym usłyszał rano miłosierdzie Twoje, bom w Tobie zaufał! Naucz mnie drogi, którą mam chodzić, albowiem do Ciebie podnoszę duszę moją!
10.ASZKENAZY Ogłoś mi łaskę Twoją o świtaniu, gdyż Tobiem się zwierzył, oznajm mi drogę, którą pójść mam. bo do Ciebie wzniosłem duszę mą.
11.SZERUDADaj mi o świcie doznać Twej łaski, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:8) Spraw, abym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Daj poznać, jaką drogą mam kroczyć, bo duszę mą wznoszę do Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
14.BRYTYJKADaj mi o świcie doznać łaski twojej, Bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, Bo ku tobie podnoszę duszę moją!
15.POZNAŃSKASpraw, abym rano poznał Twoje miłosierdzie, w Tobie mam bowiem nadzieję - ukaż mi drogę, którą mam iść, bo wznoszę duszę moją ku Tobie.
16.WARSZ.PRASKAObym od ranka wczesnego Twej dobroci doznawał, bo w Tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi także drogę, którą winienem kroczyć, bo całą mą duszą wznoszę się ku Tobie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rankiem zwiastuj mi Twoją łaskę, gdyż Tobie zaufałem; Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo do Ciebie wznoszę mą duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDaj usłyszeć o Twej łasce o poranku, Ponieważ Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, Bo ku Tobie wznoszę moją duszę!