« Psal 146:10 Księga Psalmów 147:1 Psal 147:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(146:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry jest żm, Bogu naszemu bądź wiesiełe i krasne falenie.
2.PS.PUŁAWSKIAlleluia. (146:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry jest psalm, Bogu naszemu bądź wiesiołe i krasne chwalenie.
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwalcie Pana; bo dobry jest Psalm: Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie Pana; albowiem dobra rzecz jest, śpiewać Bogu naszemu; albowiem to wdzięczna i przystojna jest chwała.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie PANA, bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; jest to bowiem miłe i piękna jest chwała.
6.PS.BYCZ.1854Chwalcie Pana; bo dobrém śpiéwanié Bogu-naszemu; bo miłém, i piękném, chwalenié.
7.GÖTZE.1937CHWALCIE Pana! albowiem dobrze jest opiewać Boga naszego; albowiem jest to miłe, przystoi pochwalna pieśń.
8.CYLKOWChwalcie Pana, bo dobry, śpiewajcie Panu naszemu, bo miły, przystoi Mu chwała.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Pana, albowiem dobra jest rzecz śpiewać Bogu naszemu, albowiem przyjemna wdzięczna pochwała.
10.ASZKENAZY Wielbcie Pana jestestwa, boć dobry, opiewaj Boga naszego, boć wdziękowi przystoi chwała.
11.SZERUDAChwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.
12.TYSIĄCL.WYD1(146:1) Chwalcie Pana, bo jest dobry, śpiewajcie Bogu naszemu, ponieważ jest słodki: Jemu przystoi pochwała.
13.TYSIĄCL.WYD5<Alleluja>. Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu, jak miło jest nucić pieśń pochwalną.
14.BRYTYJKAChwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.
15.POZNAŃSKAAlleluja. Chwalcie Jahwe, bo dobrze jest śpiewać, On Bóg nasz - Jemu należy się chwała.
16.WARSZ.PRASKAAlleluja! Dobrze jest śpiewać naszemu Bogu, piękna to rzecz chwałę Mu oddawać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie WIEKUISTEGO, bo jest dobry; śpiewajcie naszemu Bogu, bo jest miły oraz przystoi Mu chwała.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAlleluja! O, jak to dobrze grać naszemu Bogu, Jakie to wspaniałe! Piękna jest pieśń chwały!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jh[wh], bo dobrze jest śpiewać naszemu Bogu; bo jest to miłe – piękna jest pieśń chwały.