« Psal 147:10 Księga Psalmów 147:11 Psal 147:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(146:11b) lubić sie będzie jemu. (146:12) Dobrze lubo jest Panu nad bojącym❬i❭ sie jego i w nich, jiż pwają na miłosierdzie jego.
2.PS.PUŁAWSKI(146:11b) lubić sie będzie jemu. (146:12) Dobrze lubo jest Gospodnu nad bojącym❬i❭ sie jego i w nich, jiż pwają na miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Kocha się Pan w tych, którzy się go boją: i w tych, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego.
4.GDAŃSKA.1881Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
5.GDAŃSKA.2017PAN ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu.
6.PS.BYCZ.1854Podobającym-się Pan, w bojących-się-Go, w karmiących-się-nadzieją, w-dobroci-Jego.
7.GÖTZE.1937Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy oczekują z ufnością na dobroć Jego.
8.CYLKOWUpodobał Bóg czcicieli Swoich, którzy ufają miłosierdziu Jego.
9.KRUSZYŃSKIPodoba sobie Pan w tych, którzy Go się boją, którzy ufają w miłosierdziu Jego.
10.ASZKENAZY Miłuje Jehowa tych, co się Go obawiają, tych, co czekają ufnie Jego łaski.
11.SZERUDAPan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(146:11) Podobają się Panu bogobojni, którzy ufają Jego dobroci.
13.TYSIĄCL.WYD5Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski.
14.BRYTYJKAPan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego.
15.POZNAŃSKAJahwe ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają Jego łaskawości.
16.WARSZ.PRASKAMiłuje Pan bogobojnych i cześć mu oddających, i tych, co ufnie na jego dobroć czekają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY upodobał sobie Swoich czcicieli; tych, co ufają Jego miłosierdziu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN darzy sympatią tych, którzy się Go boją I którzy pokładają nadzieję w Jego łasce.
19.TOR.PRZ.Jhwh ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają Jego miłosierdziu.