« Psal 147:8 Księga Psalmów 147:9 Psal 147:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(146:9b) siano a ziele służbie ludzskiej, (146:10) jenże daje dobytku karmią jich a dzieciom gawronowym wzywającym ji.
2.PS.PUŁAWSKI(146:9b) siano a ziele służbie ludzkie, (146:10) jenże daje dobytku karmią jich a dzieciom gawronowym wzywającym ji.
3.WUJEK.1923Który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym go.
4.GDAŃSKA.1881Który daje bydłu pokarm ich, i kruczętom młodym, które wołają do niego.
5.GDAŃSKA.2017Który daje pokarm bydłu i młodym krukom wołającym do niego.
6.PS.BYCZ.1854Dającemu, bydłu paszę-jego; młodym krukom, które wołają.
7.GÖTZE.1937Który daje bydłu strawę jego i młodym krukom, które wołają.
8.CYLKOWDaje bydłu karm, rodowi kruka o co woła.
9.KRUSZYŃSKIKtóry bydłu daje pokarm ich - młodym krukom, które wołają do Niego.
10.ASZKENAZY Daje bydłu chleb jego, krukom młodym to, za czem wołają.
11.SZERUDADaje pokarm bydłu, młodym, krukom, gdy do Niego wołają.
12.TYSIĄCL.WYD1(146:9) Temu, co bydlętom daje ich pokarm, pisklętom kruków, które doń wołają.
13.TYSIĄCL.WYD5On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają.
14.BRYTYJKADaje bydłu pokarm jego, Młodym krukom, gdy do niego wołają.
15.POZNAŃSKAOn daje pokarm bydłu i pisklętom kruka, gdy do Niego wołają.
16.WARSZ.PRASKAOn bydłu pożywienia dostarcza, a młodym kruka tego, o co proszą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co daje bydłu pokarm; i rodowi kruka, o co woła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn daje bydłu pożywienie I karmi młode kruki, kiedy Go wzywają.
19.TOR.PRZ.Który daje pokarm bydłu i dla młodych kruka, które wołają do Niego.