« Psal 148:9 Księga Psalmów 148:10 Psal 148:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIŹwierz i wszelkie skoty, wężowie i ❬wszytcy❭ ptacy pierzaści.
2.PS.PUŁAWSKIŹwierz i wszelikie skoty, wężowie i ptacy pierzaści.
3.WUJEK.1923Zwierzęta, i wszystko bydło: rzeczy płazające, i ptastwo skrzydlaste.
4.GDAŃSKA.1881Zwierzęta, i wszystko bydło, gadziny, i ptastwo skrzydlaste.
5.GDAŃSKA.2017Zwierzęta i wszelkie bydło, istoty pełzające i ptactwo skrzydlate.
6.PS.BYCZ.1854Ty-zwierzę, i-wszelkié bydlę; gadzie, i-ptastwo skrzydlasté;
7.GÖTZE.1937Dzikie zwierzęta i wszystko bydło; płazy i ptastwo skrzydlate;
8.CYLKOWZwierzęta i wszelkie bydło, gady i ptactwo skrzydlate.
9.KRUSZYŃSKIZwierzęta i wszystko bydło - gadziny i ptactwo skrzydlate.
10.ASZKENAZY Dzikie zwierzęta i bydło wszystkie, płazie i ptactwo skrzydlate!
11.SZERUDAZwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate!
12.TYSIĄCL.WYD1dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, płazy i ptactwo skrzydlate,
13.TYSIĄCL.WYD5dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
14.BRYTYJKAZwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!
15.POZNAŃSKADzikie zwierzęta i wszelkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate.
16.WARSZ.PRASKAwszystkie dzikie zwierzęta i bydło wszelkie, płazy i wszelkie uskrzydlone ptactwo,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwierzęta i wszelkie bydło, gady oraz skrzydlate ptactwo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDzikie zwierzęta, najróżniejsze bydło, Płazy naziemne i skrzydlate ptactwo,
19.TOR.PRZ.Zwierzęta i wszelkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate.