« Psal 149:9 Księga Psalmów 150:1 Psal 150:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIChwalcie Gospodna w świętych jego, chwalcie ji w ćwirdzy siły jego!
2.PS.PUŁAWSKIChwalcie Gospodna w świętych jego, chwalcie ji w ćwirdzy siły jego!
3.WUJEK.1923Alleluja. Chwalcie Pana w świętych jego: chwalcie go na utwierdzeniu mocy jego.
4.GDAŃSKA.1881Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.
5.GDAŃSKA.2017Alleluja. Chwalcie Boga w jego świątyni; chwalcie go na firmamencie jego mocy.
6.PS.BYCZ.1854Halelu-Ja (Chwalcie Pana). Chwalcie Boga, w-świątyni-Jego; wysławiajcie-Go, w-niebokręgu mocy-Jego.
7.GÖTZE.1937Alleluja! CHWALCIE Pana w świątyni Jego; chwalcie Go na firmamencie mocy Jego!
8.CYLKOWHalleluja. - Chwalcie Pana w świątyni Jego, chwalcie Go na przestworze potęgi Jego.
9.KRUSZYŃSKIAlleluja! Chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go w utwierdzeniu mocy Jego!
10.ASZKENAZY Hallelujah! Wielbcie Wszechmocnego w świętości Jego, wielbcie Go w przestworzu Jego mocy!
11.SZERUDAAlleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na potężnym Jego sklepieniu!
12.TYSIĄCL.WYD1Alleluja. Chwalcie Pana w Jego świątyni, chwalcie Go na wzniosłym Jego nieboskłonie.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
14.BRYTYJKAAlleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.
15.POZNAŃSKAAlleluja. Chwalcie Boga w Jego Przybytku, chwalcie Go na nieboskłonie mocy Jego.
16.WARSZ.PRASKAAlleluja! Wychwalajcie Pana w Jego świątyni, wychwalajcie Go na firmamencie wspaniałym!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.HALLELUJA! Chwalcie Boga w Jego Świątyni, chwalcie Go na przestworze Jego potęgi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAlleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni, Chwalcie na firmamencie - świadectwie Jego mocy!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jh[wh]. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na firmamencie Jego mocy.