« Psal 150:3 Księga Psalmów 150:4 Psal 150:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIChwalcie ji w bęb❬ni❭e i w gęślich, chwalcie ji w strunach i w organiech!
2.PS.PUŁAWSKIChwalcie ji w bębnie i w korze, chwalcie ji w strunach i w organiech!
3.WUJEK.1923Chwalcie go na bębnie i na piszczałce: chwalcie go na stronach i na organiech.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie go bębnem i tańcem; chwalcie go na strunach i na fletach.
6.PS.BYCZ.1854Chwalcie-Go, na-bębenku, i-flecie; wychwalajcie-Go, na-strunach, i-organach.
7.GÖTZE.1937Chwalcie Go tamburinem i z pląsaniem; chwalcie Go grą na strunach i fletach!
8.CYLKOWChwalcie go bębnem i fletem, chwalcie Go na skrzypcach i piszczałkach.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Go na bębnie i na piszczałce, chwalcie Go na strunach i na organach!
10.ASZKENAZY Wielbcie Go na bębnach i w kręgu tanecznym, wielbcie Go na strunach i fujarze.
11.SZERUDAChwalcie Go bębnem i pląsami, chwalcie Go na strunach i na flecie!
12.TYSIĄCL.WYD1Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!
14.BRYTYJKAChwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie!
15.POZNAŃSKAChwalcie Go przy bębnach i tańcach, na instrumentach strunowych i na flecie.
16.WARSZ.PRASKAWychwalajcie Go na bębnie wśród tańców, wychwalajcie Go na flecie i strunach!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie Go bębnem i fletem, chwalcie Go na skrzypcach i piszczałkach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChwalcie Go tamburynem i tańcem, Chwalcie na strunach i flecie!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Go tamburynem i tańcem; chwalcie Go na strunach i na fletach.