« Psal 16:1 Księga Psalmów 16:2 Psal 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(15:1b) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, bo dobr mojich nie potrzebujesz.
2.PS.PUŁAWSKI(15:1b) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, bo dobr mych nie potrzebujesz.
3.WUJEK.1923(16:2b) Rzekłem Panu: Tyś jest Bogiem moim; albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.
4.GDAŃSKA.1881(16:2b) Rzecz, duszo moja! Panu: Tyś Pan mój, a dobroć moja nic ci nie pomoże,
5.GDAŃSKA.2017Moja dusza mówi do PANA: Ty jesteś moim Panem, a moja dobroć nie przynosi ci żadnej korzyści;
6.PS.BYCZ.1854O duszo moja! rzekłaś do-Pana: Panemeś-moim Ty; dobroć-moja, nie przyda się dla-Ciebie.
7.GÖTZE.1937Mówiłem Panu: "Ty jesteś Panem moim; niema dobra dla mnie poza Tobą!"
8.CYLKOWRzekłaś do Boga: Panem moim Ty; dobrem mojém najwyższém.
9.KRUSZYŃSKIRzekłem Bogu: "Tyś Panem moim, dobro moje nie jest ponad Ciebie".
10.ASZKENAZYDuszo ma, mów do Jehowy: "Tyś jest mym Panem, Tyś moim skarbem najdroższym, i niemasz nic ponad Ciebie".
11.SZERUDAMówię do Pana: Tyś Panem moim, Tyś moim dobrem jedynym.
12.TYSIĄCL.WYD1(15:2) mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra bez Ciebie».
13.TYSIĄCL.WYD5mówię Panu: Ty jesteś Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
14.BRYTYJKARzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.
15.POZNAŃSKARzekłem do Jahwe: "Panie, Tyś moim szczęściem!
16.WARSZ.PRASKAWołam do Ciebie Panie: Tyś moim Panem, Tyś moim jedynym szczęściem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedziałem WIEKUISTEMU: Ty jesteś moim Panem, moim najwyższym dobrem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem do PANA: Ty jesteś moim Panem, Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
19.TOR.PRZ.2023Powiem do Jhwh: Mój Panie, Ty jesteś moim dobrem, nie ma nikogo ponad Ciebie;