« Psal 17:6 Księga Psalmów 17:7 Psal 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(16:8) Dziwna uczyń miłosierdzia twoja, jenże zbawione czynisz pwające w cię. (16:9a) Od przeciwiających sie prawicy twojej
2.PS.PUŁAWSKI(16:8) Dziwna uczyń miłosierdzia twoja, jenże zbawione czynisz pwające w cię. (16:9a) Od przeciwiających sie prawicy twojej
3.WUJEK.1923Pokaż dziwne miłosierdzie twoje, który zbawiasz nadzieję mające w tobie od przeciwiających się prawicy twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Okaż miłosierdzie twoje, ty, który ochraniasz ufających w tobie od tych, którzy powstawają przeciwko prawicy twojej.
5.GDAŃSKA.2017Okaż swoje miłosierdzie, ty, który wybawiasz ufających tobie od tych, którzy powstają przeciwko twojej prawicy.
6.PS.BYCZ.1854Wystaw-na-podziw dobrodziejstwa-Twe, o-Wybawco ufających, w Tobie! od-powstających przeciw-prawicy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Okaż mi cudownie dobrotliwość Swoją, Zbawco tych, którzy przed przeciwnikami szukają ochrony w prawicy Twojej.
8.CYLKOWUcudownij łaskę Twoję, który wybawiasz od przeciwników, ufających prawicy Twojéj.
9.KRUSZYŃSKIOkaż miłosierdzie Twe, który wybawiasz pokładających ufność od tych, co powstają przeciwko prawicy Twojej.
10.ASZKENAZY Niechaj spłynie nieskończona Twa miłość i łaska, Wybawicielu tych, co się chronią pod opiekę Twej prawicy przed tymi, którzy się przeciwko niej podnoszą.
11.SZERUDAOkaż cudowną swą łaskę, Zbawco tych, którzy szukają opieki w prawicy Twojej przed wrogami swymi!
12.TYSIĄCL.WYD1(16:7) Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, bo chroniących się pod Twoją prawicę wybawiasz od wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę.
14.BRYTYJKAOkaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi!
15.POZNAŃSKAOkaż [mi] swe przedziwne miłosierdzie, Wybawicielu tych, którzy przed swymi wrogami chronią się ufnie pod Twoją prawicę!
16.WARSZ.PRASKAOkaż mi cudowne miłosierdzie Twoje, bo Ty przecież ratujesz wszystkich, którzy pod Twą prawicę się chronią przed swymi wrogami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ucudownij Twoją łaskę, Panie; który tych, co ufają Twej prawicy wybawiasz od przeciwników.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOkaż mi wspaniałomyślnie swoją łaskę, Panie, Zbawco tych, co przy Twym boku chronią się przed wrogiem.