« Psal 2:8 Księga Psalmów 2:9 Psal 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIWłodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako ssąd zdunowy rozbijesz je.
2.PS.PUŁAWSKIWłodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako sąd zdunowy rozbijesz je.
3.WUJEK.1923Będziesz je rządził laską żelazną: a jako naczynie garncarskie pokruszysz je.
4.GDAŃSKA.1881Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich.
5.GDAŃSKA.2017Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz.
6.PS.BYCZ.1854Ty skruszysz-je berłem żelazném; Ty, jak-naczynié garncarza, zgruchocesz-je.
7.GÖTZE.1937"Zdruzgocesz ich berłem żelaznem, a pokruszysz ich jako naczynie garncarskie".
8.CYLKOWRoztrącisz je berłem żelazném, jak naczynie garncarskie, skruszysz je.
9.KRUSZYŃSKIBędziesz rządził nimi laską żelazną, pokruszysz ich jako naczynie garncarskie".
10.ASZKENAZY "Żelaznem zdruzgoczesz je berłem a jako naczynie garncarskie możesz je potrzaskać"
11.SZERUDARozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynie gliniane.
12.TYSIĄCL.WYD1Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza pokruszysz».
13.TYSIĄCL.WYD5Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
14.BRYTYJKARozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
15.POZNAŃSKAZdruzgocesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie".
16.WARSZ.PRASKABędziesz je ujarzmiał berłem z żelaza, pokruszysz je jak gliniane naczynia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Roztrącisz je berłem żelaznym, skruszysz je jak garncarskie naczynia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz je łamał żelaznym berłem, Pokruszysz jak gliniane dzbany.