« Psal 20:6 Księga Psalmów 20:7 Psal 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:8) Ci na wozoch, a ci na konioch, ale my w imieniu gospodnowie wzowiemy.
2.PS.PUŁAWSKI(19:8) Ci na woziech, a ci na koniech, ale my w imieniu Gospodna Boga naszego wzowiem.
3.WUJEK.1923(20:8) Jedni w woziech, a drudzy w koniech: ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.
4.GDAŃSKA.1881(20:8) Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.
5.GDAŃSKA.2017Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga.
6.PS.BYCZ.1854(20:8) Jedni, ufają w-wozy, a-drudzy, w-konie; ale-my, o-Imieniu Pana, Boga-naszego, wspominamy.
7.GÖTZE.1937(20:8) Jedni chwalą się wozami, a drudzy końmi; my zaś imieniem Pana, Boga naszego.
8.CYLKOW(20:8) Ci wozami, a ci rumakami, a my imieniem Boga, Pana naszego, chlubimy się.
9.KRUSZYŃSKI(20:8) Jedni w wozach, a drudzy w koniach zaufali, my zaś imię Boga, Pana naszego wspominamy.
10.ASZKENAZY (20:8) Ci na wozach polegają a tamci na koniach, a my wspominać będziemy imienia Jehowy, naszego Boga.
11.SZERUDA(20:8) Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.
12.TYSIĄCL.WYD1(19:8) Ci dzięki rydwanom, tamci dzięki koniom, my zaś mocni imieniem Pana Boga naszego.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:8) Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
14.BRYTYJKA(20:8) Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.
15.POZNAŃSKA(20:8) Jedni siłę w wozach bojowych [upatrują], inni w rumakach, my zaś silni jesteśmy Imieniem Jahwe, Boga naszego.
16.WARSZ.PRASKA(20:8) Jedni są silni mocą rydwanów, inni – rumaków, nasza zaś siła w Imieniu Pana, Boga naszego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:8) Jedni – wozami, a drudzy – rumakami, ale my chlubimy się Imieniem WIEKUISTEGO, naszego Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:8) Jedni są dumni z rydwanów, drudzy chwalą się końmi, A naszą chlubą jest imię naszego Boga - JHWH.