« Psal 20:8 Księga Psalmów 20:9 Psal 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:10) Gospodnie, zbawiona uczyń krola i wysłuszaj nas w dzień, w jenże wzowiem cie.
2.PS.PUŁAWSKI(19:10) Gospodnie, zbawionym uczyń krola i usłysz nasw dzień, w jenże cie wzowiem.
3.WUJEK.1923(20:10) Panie, zbaw króla: i wysłuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy.
4.GDAŃSKA.1881(20:10) Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wysłucha w dzień wołania naszego.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, wybaw nas, a król niech nas wysłucha w dniu naszego wołania.
6.PS.BYCZ.1854(20:10) Panie, zachowaj Króla; niech-wysłucha-nas, w-dniu wołania-naszego.
7.GÖTZE.1937(20:10) Panie, daj zwycięstwo królowi! Wysłuchaj nas, kiedykolwiek Cię wzywamy!
8.CYLKOW(20:10) Boże wspomóż! Król oby nas wysłuchał w dzień wołania naszego.
9.KRUSZYŃSKI(20:10) Boże, zbaw króla! wysłuchaj nas w dzień wołania naszego!
10.ASZKENAZY (20:10) Jehowa wybawia, król nam się odezwie w dzień naszego wołania.
11.SZERUDA(20:10) Panie! Wspomóż króla! Wysłuchaj nas, gdy wołamy do Ciebie!
12.TYSIĄCL.WYD1(19:10) Panie, zwycięstwo daj królowi, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:10) Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, w którym [Cię] wzywamy.
14.BRYTYJKA(20:10) Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.
15.POZNAŃSKA(20:10) Jahwe, użycz zwycięstwa królowi, wysłuchaj nas w dniu, w którym Ciebie wzywamy!
16.WARSZ.PRASKA(20:10) O Panie, daj zwycięstwo królowi, wysłuchaj nas w dniu naszego wołania!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:10) WIEKUISTY wspomóż! Oby nas Król wysłuchał w dzień naszego wołania.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:10) PANIE, wybaw króla! Pośpiesz z odpowiedzią, gdy do Ciebie wołamy.
19.TOR.PRZ.Jhwh, ocal króla, obyś wysłuchał nas w dniu naszego wołania.