« Psal 20:9 Księga Psalmów 21:1 Psal 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:1) Gospodnie, w mocy twojej wiesielić sie będzie krol i nad zbawienim twoim radować sie będzie barzo.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm. (20:1) Gospodnie, w mocy twojej wiesielić sie będzie krol i nad zbawienim twym radować sie będzie barzo.
3.WUJEK.1923(21:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (21:2) Panie, w mocy twojéj rozweseli się król: a w zbawieniu twojem rozraduje się wielce.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. (21:2) Panie! w mocy twojej raduje się król, a w zbawieniu twojem wielce się weseli.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, król cieszy się z twojej mocy i bardzo się raduje twoim zbawieniem.
6.PS.BYCZ.1854(21:1) Naczelnikowi-muzyki, Psalm Dawida, dany do grania. (21:2) Panie, w-potędze-Twéj, ucieszy-się Król; a-z-pomocy-Twojéj, jakże uraduje-się wielce!
7.GÖTZE.1937(21:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (21:2) Panie, z siły Twojej raduje się król, i jakże się weseli z Twojej pomocy!
8.CYLKOW(21:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (21:2) Boże potęgą Twoją cieszy się król, a Twoją pomocą jakże raduje się wielce.
9.KRUSZYŃSKI(21:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (21:2) Boże, w Twej mocy uraduje się król, a w zbawieniu Twojem jakże wielce weselić się będzie!
10.ASZKENAZY (21:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawidowy. (21:2) O Jehowo, mocą Twoją król się będzie radował a jakżesz będzie się on wielce weselił dziełem Twego wybawienia!
11.SZERUDA(21:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (21:2) Panie! Król raduje się z mocy Twojej i jakże bardzo weseli się ze zbawienia Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(20:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (20:2) Panie, król się weseli z Twojej potęgi i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy!
13.TYSIĄCL.WYD5(21:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (21:2) Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
14.BRYTYJKA(21:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (21:2) Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!
15.POZNAŃSKA(21:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida. (21:2) Jahwe! Król raduje się Twą potęgą, o jakże bardzo się weseli z Twojej pomocy!
16.WARSZ.PRASKA(21:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (21:2) Mocą od Ciebie, Panie, król się raduje i cieszy się bardzo, ponieważ go wspierasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (21:2) WIEKUISTY, w Twojej mocy cieszy się król i wielce się raduje dzięki Twojemu zbawieniu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (21:2) PANIE! Król raduje się Twoją mocą! O, jak cieszy się Twoim zwycięstwem!
19.TOR.PRZ.Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Jhwh! Król będzie się cieszyć z Twojej mocy i jakże bardzo radować się będzie Twoim zbawieniem!