« Psal 21:4 Księga Psalmów 21:5 Psal 21:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:5) Wielika jest sława jego we zbawieniu twojem, sławę i wieliką krasę wzłożył jeś nań.
2.PS.PUŁAWSKI(20:5) Wielika jest sława jego we zbawieniu twojem, sławę i wieliką krasę włożysz nań.
3.WUJEK.1923(21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem: sławę i wielką ozdobę nań włożysz.
4.GDAŃSKA.1881(21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem; chwałą i zacnością przyodziałeś go;
5.GDAŃSKA.2017Wielka jest jego chwała dzięki twemu zbawieniu, okryłeś go sławą i dostojeństwem;
6.PS.BYCZ.1854(21:6) Wielką chwała-jego, w-zbawieniu-Twojém; Ty, majestat i-wspaniałość, włożyłeś na-niego.
7.GÖTZE.1937(21:6) Wielka jest wspaniałość jego dzięki zbawieniu Twemu; majestatem i przepychem ozdobiłeś go;
8.CYLKOW(21:6) Wielka chwała jego z pomocy Twojéj, sławę i świetność włożyłeś nań.
9.KRUSZYŃSKI(21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twojem; dostojeństwo i zacność włożyłeś nań.
10.ASZKENAZY (21:6) Wielką chwała jego w Twem zbawczem dziele, równym też otoczysz go wdziękiem i blaskiem.
11.SZERUDA(21:6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu Twemu, blaskiem i dostojeństwem okryłeś go.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:6) Chwała jego jest wielka dzięki Twej pomocy, blask i dostojeństwo na niego włożyłeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:6) Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
14.BRYTYJKA(21:6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.
15.POZNAŃSKA(21:6) Wielka jest chwała jego dzięki Twojej pomocy, otoczyłeś go blaskiem i majestatem.
16.WARSZ.PRASKA(21:6) Dzięki Twojej pomocy wzrosła jego sława, bo przyodziałeś go w wielkość wspaniałą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:6) Z Twojego zbawienia wielka jest jego chwała; włożyłeś na niego sławę i świetność.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:6) Jego chwała jest wielka dzięki Twemu zwycięstwu, Ty go okryłeś wspaniałością oraz dostojeństwem.
19.TOR.PRZ.Wielka jest jego chwała dzięki Twojemu zbawieniu, okryłeś go sławą i dostojeństwem;