« Psal 21:6 Księga Psalmów 21:7 Psal 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(20:7) Bo krol pwa w Gospodna a miłosierdzie Najwyszszego nie będzie poruszono.
2.PS.PUŁAWSKI(20:7) Bo krol pwa w Gospodna a ❬w❭ miłosierdziu Nawyszszego nie będzie poruszon.
3.WUJEK.1923(21:8) Bo król nadzieję ma w Panu: a w miłosierdziu Najwyższego nie będzie poruszony.
4.GDAŃSKA.1881(21:8) Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony.
5.GDAŃSKA.2017Król bowiem w PANU pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego.
6.PS.BYCZ.1854(21:8) Bo ten-Król, ufającym w-Panu; więc,-w-dobroci Najwyższego, nie zachwieje-się nigdy.
7.GÖTZE.1937(21:8) Bo król nadzieję ma w Panu; przez dobroć Najwyższego nie zachwieje się.
8.CYLKOW(21:8) Albowiem król ufa Bogu, i za łaską Najwyższego nie zachwieje się.
9.KRUSZYŃSKI(21:8) Ponieważ król nadzieję ma w Bogu, przeto w miłosierdziu Najwyższego nie będzie poruszony.
10.ASZKENAZY (21:8) Jakoże król ma ufność w Tobie i w lasce Najwyższego, obyż się nie zachwiał!
11.SZERUDA(21:8) Zaiste, król ufa Panu, a z łaski Najwyższego nie zachwieje się.
12.TYSIĄCL.WYD1(20:8) Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
13.TYSIĄCL.WYD5(21:8) Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
14.BRYTYJKA(21:8) Król bowiem ufa PanuI dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...
15.POZNAŃSKA(21:8) Król bowiem w Jahwe nadzieję położył i z łaski Najwyższego nigdy się nie zachwieje.
16.WARSZ.PRASKA(21:8) Król bowiem we wszystkim zaufał Panu, w swej łaskawości Najwyższy nie pozwoli mu upaść.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:8) Król ufa WIEKUISTEMU i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:8) Król bowiem ufa PANU, Łaska Najwyższego czyni go niezachwianym.
19.TOR.PRZ.Król bowiem w Jhwh pokłada ufność i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego.