« Psal 25:13 Księga Psalmów 25:14 Psal 25:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:15) Twardość jest Gospodzin tym, jiż to sie jego boją, a obrząd jego by zjawiony był jim.
2.PS.PUŁAWSKI(24:15) Twardość jest Gospodzin tym, jiż sie jego boją, i obrząd jego by tym był zjawion.
3.WUJEK.1923Podpora jest Pan bojącym się go: i Testament jego, aby im był oznajmiony.
4.GDAŃSKA.1881Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im.
5.GDAŃSKA.2017Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje przymierze.
6.PS.BYCZ.1854Tajemnica Pana, dla-bojących-się-Jego; a,-przymierzé-Jego, dla-obeznania-ich.
7.GÖTZE.1937Pan utrzymuje przyjaźń z tymi, którzy się Go boją, i przymierze Swoje oznajmuje im.
8.CYLKOWRoki Boga są dla tych, co go się boją, a przymierze Jego, by je objawił im.
9.KRUSZYŃSKIOpoką jest Pan dla tych, co Go się boją, i przymierze Jego objawione im będzie.
10.ASZKENAZY Tajemnice Boże są zastrzeżone dla bogobojnych a w tem Jego przymierze, by im je wyjawiać.
11.SZERUDAPan darzy przyjaźnią tych, którzy się Go boją, i objawia im przymierze swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(24:14) {Samek} Pan jest przyjazny dla tych, co się Go boją i objawia im swoje przymierze.
13.TYSIĄCL.WYD5{Samek} Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.
14.BRYTYJKASpołeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje.
15.POZNAŃSKAJahwe darzy przyjaźnią tych, co się Go boją, i poucza ich o swoim Przymierzu.
16.WARSZ.PRASKA[Samek] Bóg zaufał tym, co się Go boją, i On powierza im całe Przymierze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY zgromadza tych, którzy się Go boją, by im objawić Swe Przymierze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń, On ich uczyni częścią swojego przymierza.