« Psal 25:14 Księga Psalmów 25:15 Psal 25:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:16) Oczy moji weżdy do Gospodna, bo on wytargnie z sidła nogi moje.
2.PS.PUŁAWSKI(24:16) Oczy moji wżdy do Gospodna, bo on wytargnie z sidła nogi moje.
3.WUJEK.1923Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.
4.GDAŃSKA.1881Oczy moje ustawicznie patrzą na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje.
5.GDAŃSKA.2017Moje oczy nieustannie patrzą na PANA, bo on wyrwie z sidła moje nogi.
6.PS.BYCZ.1854Oczy-me ciągle zwrócone do Pana; bo On wydobył, z-siéci, nogi-moje.
7.GÖTZE.1937Oczy moje stale zwrócone są na Pana, albowiem On wywiedzie z sieci nogi moje.
8.CYLKOWOczy moje zawsze ku Bogu, bo On wydobędzie z sideł nogi moje.
9.KRUSZYŃSKIOczy moje bezustannie zwrócone są ku Panu, ponieważ On wyrywa ze sidła nogi moje.
10.ASZKENAZY Oczy me zawsze są ku Jehowie zwrócone, gdyż On wydobędzie z sideł moje nogi.
11.SZERUDAOczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje.
12.TYSIĄCL.WYD1(24:15) {Ain} Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wyrwie nogi moje z sidła.
13.TYSIĄCL.WYD5{Ain} Oczy me zawsze [zwrócone] ku Panu, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła.
14.BRYTYJKAOczy moje zawsze patrzą na Pana, Bo On wyswobadza z sieci nogi moje.
15.POZNAŃSKAOczy me nieustannie zwrócone są ku Jahwe, On bowiem z sideł nogi me uwolni.
16.WARSZ.PRASKA[Ain] Moje oczy ciągle zwrócone na Pana, bo On uwalnia moje nogi z sideł.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje oczy są zawsze ku BOGU, gdyż On wydobędzie z sideł moje nogi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje oczy zawsze kieruję na PANA, On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi.