« Psal 26:12 Księga Psalmów 27:1 Psal 27:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:1) Gospodzin oświecenie moje i zbawienie moje, jegoż sie będę bać. (26:2) Gospodzin odjimca żywota mego, przed nimże będę drżeć.
2.PS.PUŁAWSKI(26:1) Gospodzin oświecenie moje i zbawienie moje, jegoż sie będę bać. (26:2) Gospodzin odjimca żywota mego, przed nimże będę deć.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi, pierwéj niźli był pomazany. Pan oświecenie moje, i zbawienie moje, kogóż się będę bał? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy. Pan jest światłością moją, i zbawieniem mojem, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać?
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. PAN jest moją światłością i moim zbawieniem, kogóż będę się bać? PAN jest mocą mego życia, kogóż mam się lękać?
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. Pan, światłością-mą, i-zbawieniem-mojém; przed-kimże uląkłbym-się? Pan siłą życia-mego; przed-kimże przeraziłbym-się?
7.GÖTZE.1937Dawida. PAN jest światłem mojem i zbawieniem mojem; kogóżbym się miał bać? Pan jest siłą życia mego; kogóżbym się miał przerazić?
8.CYLKOWOd Dawida. Bóg światłem i zbawieniem mojém, kogóż się mam obawiać; Bóg obroną życia mojego, kogóż się mam lękać.
9.KRUSZYŃSKIDawida. Pan jest światłością moją i zbawieniem mojem! Kogoż się bać będę? Pan jest siłą życia mego! Kogoż się lękać będę?
10.ASZKENAZY (Psalm.) Dawidowy. Jehowa światłem mem i mem zbawieniem, kogóż miałbym się obawiać, Jehowa warowną mego życia mocą, przed kim miałbym się trwożyć?
11.SZERUDADawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogoż bać się będę? Pan obroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
12.TYSIĄCL.WYD1(26:1) Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną życia mojego: przed kim mam się trwożyć?
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?
14.BRYTYJKADawidowyPan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
15.POZNAŃSKA[Psalm] Dawida. Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem: kogóż miałbym się obawiać? Jahwe jest ostoją mego życia: kogóż miałbym się lękać?
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia, przed kim miałbym się trwożyć?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Dawida. WIEKUISTY jest światłem oraz moim zbawieniem. Kogo mam się obawiać? WIEKUISTY jest obrońcą mego życia. Kogóż mam się lękać?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. PAN moim światłem i moim zbawieniem - Kogo mam się bać? PAN zabezpieczeniem mojego życia, Więc przed kim mam drżeć?