« Psal 27:14 Księga Psalmów 28:1 Psal 28:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:1) Ku tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ote mnie; by niegdy nie milczał ote mnie i przypodoban będę zstąpającym w otchłań.
2.PS.PUŁAWSKI(27:1) K tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ode mnie; by niegdy nie milczał ode mnie i przypodoban będę zstępującym w otchłań.
3.WUJEK.1923Psalm samemu Dawidowi. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przedemną: abyś kiedy nie milczał przedemną, i stałbym się podobny zstępującym do dołu.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! wołam, skało moja! nie milcz na wołanie moje, bym snać, jeźli mi się nie ozwiesz, nie stał się podobnym zstępującym do grobu.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. Do ciebie wołam, PANIE, Skało moja; nie bądź głuchy na moje wołanie, abym jeśli się nie odezwiesz, nie stał się podobny do zstępujących do dołu.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. Do-Ciebie, Panie, wołam, o-Skało-moja! nie milczże przede-mną; bo, umilkłlibyś przede-mną więc-porównan-byłbym, z zstępującymi do grobu.
7.GÖTZE.1937Dawida. DO Ciebie, Panie, wołam; opoko moja, nie odwróć się ode mnie w milczeniu, abym jeśli w milczeniu trwać będziesz, nie upodobnił się do zstępujących do grobu!
8.CYLKOWOd Dawida. - Do Ciebie Boże wołam, opoko moja, nie bądź głuchym dla mnie; bo gdy milcząc odwrócisz się odemnie, podobnym będę do zstępujących do grobu.
9.KRUSZYŃSKIDawida. Do Ciebie, Panie, będę wołał: ucieczko moja nie oddalaj się odemnie; nie bądź względem mnie milczącym, abym nie stał się podobnym do tych, co wstępują w przepaść!
10.ASZKENAZY(Psalm) Dawidowy. Do Ciebie Jehowo wołam: "Ty moja opoko, nie bądź głuchym na me wołanie, abym. - gdybyś zamilkł, odwracając się odemnie, nie zrównał się z tymi, co zstępują do podziemi".
11.SZERUDADawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź głuchy dla mnie, bym jeśli się nie odezwiesz, nie był podobny schodzącym do grobu!
12.TYSIĄCL.WYD1(27:1) Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam; Opoko moja, nie bądź dla mnie głuchy, bym wówczas, gdy mnie nie wysłuchasz, nie stał się podobny do tych, co zstępują do grobu.
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Opoko moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym się nie stał przez Twoje milczenie jak ci, którzy zstępują do grobu.
14.BRYTYJKADawidowy. Do ciebie wołam, Panie, skało moja, Nie bądź głuchy na wołanie moje, Abym, jeślibyś milczał, Nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
15.POZNAŃSKA[Psalm] Dawida. Do Ciebie, Jahwe, wołam, Opoko moja! Nie pozostawaj dla mnie głuchy, abym przez Twoje milczenie nie stał się podobny do tych, którzy zstępują do grobu!
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Do Ciebie wołam, o Panie, opoko moja! Nie odwracaj się więc w milczeniu ode mnie, bo jeśli zamilkniesz, ja stanę się podobny do dawno pogrzebanych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Dawida. Do Ciebie wołam, WIEKUISTY, moja Skało, nie bądź dla mnie głuchym. Bo gdy milcząc, odwrócisz się ode mnie, stanę się podobnym do schodzących do dołu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. PANIE, do Ciebie wołam, Nie bądź głuchy na mój głos, moja Opoko, Abym przez Twoje milczenie Nie stał się jak ci, którzy schodzą do grobu.
19.TOR.PRZ.2023Dawidowy. Psalm. Do Ciebie wołam, Jhwh, Skało moja; nie milcz przede mną, abym, jeśli będziesz milczał, nie stał się podobny do zstępujących do dołu.