« Psal 28:2 Księga Psalmów 28:3 Psal 28:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:3) By pospołu nie dał ❬mie❭ z grzesznymi a z czyniącymi lichotę nie zgubiaj mie, (27:4) jiż to mowią pokoj z bliźnim swojim, ale zła w siercoch jich.
2.PS.PUŁAWSKI(27:3) By nie jednako mie dał z grzeszniki a z czyniącymi złość nie zgubiaj mie, (27:4) jiż to mołwią pokoj z swymi bliźnimi, ale źle w siercach jich.
3.WUJEK.1923Nie pociągaj mię pospołu z grzeszniki: i z czyniącymi nieprawość nie zatracaj mię: którzy mówią pokój z bliźnim swoim, a złość w sercach ich.
4.GDAŃSKA.1881Nie zagarniaj mię z niezbożnymi, i z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi a myślą złe w sercach swoich.
5.GDAŃSKA.2017Nie zabieraj mnie z niegodziwymi i z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi, a zło jest w ich sercach.
6.PS.BYCZ.1854Nie w ciągaj-mię z bezbożnymi, i-z sprawcami złego, mówiącymi przyjaźnie, z bliźnimi swoimi; lecz złośliwość w-sercu-ich.
7.GÖTZE.1937Nie porwij mię z bezbożnymi i z przestępcami, którzy mówią z bliźnimi swoimi przyjaźnie, a zło jest w sercach ich.
8.CYLKOWNie porywaj mnie z bezbożnymi, i ze złoczyńcami, głoszącymi pokój dla bliźnich, gdy złość mają w sercu swojém.
9.KRUSZYŃSKINie ciągnij mnie z bezbożnymi i z popełniającymi grzech, którzy mówią: pokój bliźnim moim, a w sercach ich jest nieprawość.
10.ASZKENAZYNie podawaj mnie społem z niegodziwcami i złoczyńcami, którzy zapewniają przyjaciół swych o pokoju a nikczemność w ich sercu.
11.SZERUDANie zabieraj mnie z bezbożnymi i ze złoczyncami, którzy przyjaźnie mówią z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!
12.TYSIĄCL.WYD1(27:3) Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, co czynią nieprawość, co mówią o pokoju z bliźnimi swoimi, a w duszy żywią zły zamiar.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar.
14.BRYTYJKANie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, Którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!
15.POZNAŃSKANie zabieraj mnie wespół z bezbożnymi i tymi, co dopuszczają się nieprawości, którzy o pokoju mówią z bliźnimi swymi, a w sercach żywią złość.
16.WARSZ.PRASKANie odrzucaj mnie między złych i grzesznych, między tych, co pozdrawiają bliźnich, ale w swoich sercach noszą nienawiść.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zagarniaj mnie z bezbożnymi oraz ze złoczyńcami, co głoszą pokój dla bliźnich, kiedy mają złość w swoim sercu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zabieraj mnie z bezbożnymi, nie łącz z tymi, którzy postępują podle, Którzy swoim bliźnim mówią o pokoju, podczas gdy w sercach knują zło!
19.TOR.PRZ.2023Nie pochwyć mnie z niegodziwymi i z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi, a zło jest w ich sercach.