« Psal 34:1 Księga Psalmów 34:2 Psal 34:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(33:2) W Gospodnie będzie chwalona dusza moja; słyszcie śmierni i wiesielcie sie.
2.PS.PUŁAWSKI(33:2) W Bodze będzie chwalona dusza moja; słyszcie śmierni i wiesielcie sie.
3.WUJEK.1923(34:3) W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą.
4.GDAŃSKA.1881(34:3) W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się.
5.GDAŃSKA.2017Moja dusza będzie się chlubić PANEM; pokorni to usłyszą i rozradują się.
6.PS.BYCZ.1854(34:3) W-Panu będzie-chlubiła-się dusza-moja; usłyszą pokorni, i-będą-cieszyli-się.
7.GÖTZE.1937(34:3) Niech się chlubi Panem, dusza moja; usłyszą to pokorni i rozradują się:
8.CYLKOW(34:3) Bogiem się chlubi dusza moja; niech usłyszą uciśnieni i pocieszą się.
9.KRUSZYŃSKI(34:3) W Panu będzie się chlubić dusza moja; usłyszą pokorni i rozweselą się.
10.ASZKENAZY (34:3) W Jehowie wznosi się ku chwale dusza ma, usłyszą to a uradują się prostaczkowie.
11.SZERUDA(34:3) Panem niech się chlubi dusza moja, niechaj słyszą pokorni i weselą się!
12.TYSIĄCL.WYD1(33:3) {Bet} Dusza moja będzie się chlubiła w Panu: niech słyszą pokorni i niech się weselą.
13.TYSIĄCL.WYD5(34:3) {Bet} Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą!
14.BRYTYJKA(34:3) Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!
15.POZNAŃSKA(34:3) Jahwe jest chlubą moją! Niech to usłyszą pokorni i niech się radują.
16.WARSZ.PRASKA(34:3) [Bet] Dusza moja wielbi Pana, niech słyszą to ubodzy i niech się weselą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(34:3) Moja dusza chlubi się w WIEKUISTYM, niech to usłyszą uciśnieni i się pocieszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(34:3) Moja dusza będzie szczycić się PANEM! Upokorzeni usłyszą to i poweseleją.