« Psal 38:18 Księga Psalmów 38:19 Psal 38:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(37:20) Nieprzyjacielowie wiem moji żywi są i stwierdzili sie są na mię, i rozmnożyli sie są, jiż nienaźrzeli mie źle.
2.PS.PUŁAWSKI(37:20) Nieprzyjaciele wiem moji żywi są i stwirdzili są sie na mię, i rozmnożyli sie, co są mnie nienaźrzeli źle.
3.WUJEK.1923(38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żywią i zmocnili się nademną: i rozmnożyli się, którzy mię nienawidzą niesprawiedliwie.
4.GDAŃSKA.1881(38:20) Ale nieprzyjaciele moi weselą się, zmacniają się, i rozmnażają się ci, którzy mię nienawidzą bez przyczyny:
5.GDAŃSKA.2017Lecz moi wrogowie są zdrowi i silni i namnożyło się tych, którzy bez powodu mnie nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854(38:20) Atoli, nieprzyjacioły-me, żyją, wzmagają-się; nawet-pomnażają-się nienawidzący-mię darmo.
7.GÖTZE.1937(38:20) Ale wrogowie moi żyją, są silni; i wielu jest tych, którzy mnie bez przyczyny nienawidzą.
8.CYLKOW(38:20) A wrogi moje żyją, wzmacniają się, mnożą się nienawidzący mnie niesłusznie.
9.KRUSZYŃSKI(38:20) A nieprzyjaciele moi żyją - umacniają się i zwiększają się, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny.
10.ASZKENAZY(38:20) a wrogowie moi żyją, urośli w sile i pomnożyli się ci, co mnie nienawidzą w swem kłamstwie,
11.SZERUDA(38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni, i wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny.
12.TYSIĄCL.WYD1(37:20) Lecz możni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, i liczni, którzy niesłusznie mnie nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5(38:20) Lecz silni są ci, co bez powodu są mi przeciwni, i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą.
14.BRYTYJKA(38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni, I wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny.
15.POZNAŃSKA(38:20) Ale potężni są ci, którzy bez powodu są mi wrogami, i wielu jest tych, którzy niesłusznie mnie nienawidzą.
16.WARSZ.PRASKA(38:20) Lecz moi wrogowie liczni są i mocni, nienawidzą zaś mnie bez żadnej racji.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(38:20) A moi wrogowie żyją, wzmacniają się oraz mnożą; ci, co niesłusznie mnie nienawidzą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(38:20) A moi wrogowie? Żyją i są mocni. Wielu jest takich, którzy mnie nienawidzą bez powodu.
19.TOR.PRZ.2023Lecz moi wrogowie, którzy żyją, stali się silni; liczni stali się ci, którzy podstępnie mnie nienawidzą.