« Psal 39:12 Księga Psalmów 39:13 Psal 40:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(38:18) Odpuści mi, bych sie ochłodził, drzewiej niż odidę a dalej nie będę.
2.PS.PUŁAWSKI(38:18) Odpuści mi, bych ochłodzon, drzewiej niż odjidę a więcej nie będę.
3.WUJEK.1923(39:14) Zfolguj mi, abym się ochłodził, pierwéj niźli odejdę, a więcéj nie będę.
4.GDAŃSKA.1881(39:14) Sfolguj mi, abym się posilił, pierwej niżeli odejdę, a nie będzie mię.
5.GDAŃSKA.2017Oszczędzaj mnie, abym się wzmacniał, zanim odejdę i już mnie nie będzie.
6.PS.BYCZ.1854(39:14) Odwróć-gniéw odemnie, ażebym-pokrzepił-się; nim odejdę, a-już-nie-będzie-mię.
7.GÖTZE.1937(39:14) Odwróć oko Swoje ode mnie, abym się pokrzepił, zanim odejdę, a więcej mnie nie będzie.
8.CYLKOW(39:14) Ulżyj mi, abym się orzeźwił, zanim odejdę, a nie będzie mnie.
9.KRUSZYŃSKI(39:14) Sfolguj mi, abym się posilił wprzód, zanim odejdę i nie będzie mnie.
10.ASZKENAZY(39:14) Odwróć odemnie dłoń Twoją, bym wrócił do sił, zanim odejdę i niemasz mnie.
11.SZERUDA(39:14) Odwróć ode mnie spojrzenie swoje, abym się rozweselił, zanim odejdę i nie będzie mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(38:14) Odwróć oczy ode mnie, abym odetchnął, zanim odejdę i mnie nie będzie.
13.TYSIĄCL.WYD5(39:14) Odwróć swój wzrok ode mnie, niech doznam ulgi, zanim odejdę i mnie nie będzie.
14.BRYTYJKA(39:14) Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie!
15.POZNAŃSKA(39:14) Odwróć ode mnie swoje [gniewne] spojrzenie, bym doznał ulgi, zanim odejdę i już mnie nie będzie.
16.WARSZ.PRASKA(39:14) Przestań już patrzeć na mnie, żebym zebrał siły, bo wkrótce odejdę i już mnie nie będzie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(39:14) Ulżyj mi, bym się orzeźwił nim odejdę i mnie nie będzie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(39:14) Odwróć ode mnie swe gniewne spojrzenie, Abym się uśmiechnął, zanim stąd odejdę - na zawsze!
19.TOR.PRZ.2023Odwróć wzrok ode mnie, abym się rozpromienił, zanim odejdę i już mnie nie będzie.