« Psal 43:1 Księga Psalmów 43:2 Psal 43:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(42:2) Bo ty jeś Bog, moc moja. Przecz jeś mie odpędził i przecz smęcien chodzę, gdy mie mąci nieprzyjaciel?
2.PS.PUŁAWSKI(42:2) Bo ty jeś Bog, moc moja. Przecz jeś mie odpędził i przecz smęcien chodzę, gdy mie męci nieprzyjaciel?
3.WUJEK.1923Bo ty jesteś Bóg, moc moja: czemuś mię odrzucił? czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?
4.GDAŃSKA.1881Boś ty jest Bóg siły mojej. Przeczżeś mię odrzucił? a przecz smutno chodzę dla uciśnienia od nieprzyjaciela?
5.GDAŃSKA.2017Bo ty jesteś Bogiem mojej siły. Czemu mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?
6.PS.BYCZ.1854Boś Ty Bogiem mocy-mojéj; czemu opuściłeś-mię? czemuż smutny błąkam-się, w-ucisku nieprzyjaciela?
7.GÖTZE.1937Bo Ty jesteś Bogiem siły mojej. Czemu mię odrzuciłeś? Czemu smutny chodzę, gdy mnie uciska wróg?
8.CYLKOWBo Ty Panie mój wszechmocny, czemu porzucasz mnie, czemu w żałobie chodzę pod uciskiem wroga.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem Tyś Bogiem mocy mojej! Dlaczego odrzuciłeś mnie, dlaczego smutny chodzę, gdy mnie wyśmiewa nieprzyjaciel?
10.ASZKENAZY Bo wszak Tyś jest Bogiem mej mocy, czemuż mię poniechałeś, czemu miałbym kroczyć pomny we wrogów ucisku?
11.SZERUDACzemu mię odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?
12.TYSIĄCL.WYD1(42:2) Ty bowiem, Boże, jesteś mocą moją: dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
13.TYSIĄCL.WYD5Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki, dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
14.BRYTYJKAPonieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją, Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?
15.POZNAŃSKAWszakże Tyś, Boże, jest moją ostoją. Czemu mnie odtrąciłeś? Dlaczego muszę żyć w utrapieniu, uciskany przez nieprzyjaciela?
16.WARSZ.PRASKAU Ciebie przecież szukam schronienia! Dlaczego więc mnie odrzucasz, dlaczego mam być smutny i nękany przez wroga?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Ty, Boże, jesteś mój Wszechmocny. Czemu mnie porzucasz? Czemu chodzę w żałobie pod uciskiem wroga?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Ty jesteś Bogiem, mym schronieniem - Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony, Znosić ucisk ze strony wroga?
19.TOR.PRZ.Bo Ty jesteś Bogiem mojej twierdzy. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego chodzę zasępiony z powodu ucisku wroga?