« Psal 49:9 Księga Psalmów 49:10 Psal 49:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:9b) gdy będzie widzieć ❬mądre❭ umirając. Pospołu niemądry i szalony zginieta (48:10a) i ostawią cudzym bogacstwa swoja,
2.PS.PUŁAWSKI(48:9b) gdy widzieć będzie mądre umirające. Pospołu szalony i niemądry zaginieta (48:10a) i zostawią obcym bogactwa swoja,
3.WUJEK.1923(49:11) Gdy ujrzy mądre umierające: pospołu niemądry i głupi zginą: i zostawią obcym majętności swoje.
4.GDAŃSKA.1881(49:11) Bo widzimy, iż i mądrzy umierają, głupi i szalony zarówno giną, a zostawiają, obcym bogactwa swoje.
5.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem widzi, że mądrzy umierają, tak samo jak ginie głupiec i prostak, i zostawiają obcym swoje bogactwa.
6.PS.BYCZ.1854(49:11) Lecz widziałby mędrców umiérających, wraz głupca, i-nikczemnika, ginących; że-zostawiają innym, majątek-swój.
7.GÖTZE.1937(49:11) Albowiem widzi, że i mądrzy umierają, głupcy i szaleńcy pospołu giną, a zostawiają innym dobytek swój.
8.CYLKOW(49:11) Tak obaczy! Mędrcy umierają, społem głupi i ograniczeni giną, i zostawiają innym mienie swoje.
9.KRUSZYŃSKI(49:11) Albowiem widzimy, że mądrzy umierają, jednocześnie głupi i szalony giną i zostawiają obcym bogactwa swe.
10.ASZKENAZY (49:11) Chociaż widzi: mędrcy umierają, razem też głupi i prostak giną, a pozostawią drugim swe dobra.
11.SZERUDA(49:11) Jednak zobaczy, że i mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną, i zostawiają obcym mienie swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(48:11) Albowiem ujrzy, jak mędrcy umierają, jak jednakowo ginie głupi i niewykształcony, zostawiając obcym swoje bogactwa.
13.TYSIĄCL.WYD5(49:11) [Każdy] bowiem widzi: mędrcy umierają, jednakowo ginie głupi i prostak, zostawiając obcym swoje bogactwa.
14.BRYTYJKA(49:11) Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje.
15.POZNAŃSKA(49:11) Wszak widzi, że i mędrcy umierają i że na równi z nimi giną głupcy i szaleńcy, a innym zostawiają swe bogactwa.
16.WARSZ.PRASKA(49:11) Ale zobaczy, jak umierają mędrcy, jak schodzą z tego świata głupcy i prostacy, zostawiając innym swoje bogactwa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:11) Tak, zobaczy! Mędrcy umierają, razem giną głupi, ograniczeni, i innym zostawiają swe mienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:11) Każdy widzi, że i mądrzy umierają, Głupiec, prostak - wszyscy giną w ten sam sposób I bogactwo zostawiają ludziom obcym.
19.TOR.PRZ.Ponieważ widzi, że mądrzy umrą, tak samo zginie głupiec i prostak, i zostawią innym swoje bogactwa.