« Psal 49:10 Księga Psalmów 49:11 Psal 49:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:10b) a grobowie jich domowie jich na wieki, (48:11) przebytki jich od pokolenia aż do pokolenia, zwali są imiona swa w ziemiach swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(48:10b) a grobowie jich domowie jich będą na wieki, (48:11) stanowie jich od pokole❬nia❭ aż do pokolenia, zwali są imiona swa w ziemiach swych.
3.WUJEK.1923(49:12) A groby ich domami ich na wieki: przybytkami ich od narodu do narodu: nazywali imiona swe w ziemiach swoich.
4.GDAŃSKA.1881(49:12) Myślą, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu; przetoż je nazywają od imion swych na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Myślą, że ich domy wieczne, a ich mieszkania będą trwać z pokolenia na pokolenie; nazywają ziemie swymi imionami.
6.PS.BYCZ.1854(49:12) Sercé-ich, sądzi, że domy-ich wiekuistemi, mieszkania-ich, od-rodu do-rodu; oni-dają imiona-swe ziemiom.
7.GÖTZE.1937(49:12) Myśl ich jest, że domy ich są wieczne, a mieszkania ich trwają od pokolenia do pokolenia; nazywają dobra od imion swoich.
8.CYLKOW(49:12) W myśli ich, domy ich wieczne, mieszkania ich od pokolenia do pokolenia, nazywają od swego imienia ziemie swoje.
9.KRUSZYŃSKI(49:12) Groby ich są domem na wieki; mieszkania ich od pokolenia do pokolenia; nazywają je od imion swych na ziemi.
10.ASZKENAZY (49:12) To. co w ich wnętrzu żyje jest domem ich na wieki, ich siedzibą po wszystkie pokolenia, którą przyzwali imionami swemi, bawiąc na ziemi.
11.SZERUDA(49:12) Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż nazwali kraje imionami swymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(48:12) Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemie.
13.TYSIĄCL.WYD5(49:12) Groby są ich domami na wieki, ich mieszkaniem przez wszystkie pokolenia, choć imionami swymi nazywali ziemie.
14.BRYTYJKA(49:12) Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje.
15.POZNAŃSKA(49:12) Groby są ich domami na wieki, są ich mieszkaniem po wszystkie czasy, choć swoim imieniem ziemie nazywali.
16.WARSZ.PRASKA(49:12) Groby są im na zawsze domami, gdzie mieszkają wszystkie ich pokolenia, choć nazywali ziemskie dziedzictwa własnymi imionami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:12) W ich myśli ich domy są wieczne, ich mieszkania od pokolenia do pokolenia, dlatego swoje ziemie nazywają od swojego imienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:12) Mogli myśleć, że ich domy są wieczne, Że mieszkania przetrwają pokolenia - Swoimi imionami mogli nawet nazywać jakieś kraje.
19.TOR.PRZ.We wnętrzu myślą, że ich domy są na wieki, a ich mieszkania z pokolenia na pokolenie; od własnych imion nazywają ziemię.