« Psal 49:15 Księga Psalmów 49:16 Psal 49:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:17) Nie boj sie, gdy bogat uczynion będzie człowiek a gdy rozmnożona będzie sława domu jego,
2.PS.PUŁAWSKI(48:17) Nie boj sie, gdy bogat uczynion będzie człowiek a gdy rozmnożona będzie sława domu jego,
3.WUJEK.1923(49:17) Nie bój się, gdy się zbogaci człowiek, i gdy się rozmnoży sława domu jego.
4.GDAŃSKA.1881(49:17) Nie bójże się, gdy się kto zbogaci, a gdy się rozmnoży sława domu jego.
5.GDAŃSKA.2017Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu;
6.PS.BYCZ.1854(49:17) Nie obawiaj-się, gdy zbogaci-się ktoś; kiedy powiększy chwałę domu-swojego.
7.GÖTZE.1937(49:17) Nie bój się, gdy się kto zbogaci, gdy wspaniałość domu jego się rozmnoży.
8.CYLKOW(49:17) Nie zajrzyj, gdy się kto bogaci, gdy się mnoży chwała domu jego.
9.KRUSZYŃSKI(49:17) Nie bój się, gdy się zbogaci człowiek, gdy zwiększy się chwała jego domu,
10.ASZKENAZY (49:17) Nie obawiaj się, iż wzbogaci się mąż, iż wzmoże się chwała jego domu.
11.SZERUDA(49:17) Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego,
12.TYSIĄCL.WYD1(48:17) Nie trap się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrosną skarby jego domu:
13.TYSIĄCL.WYD5(49:17) Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu,
14.BRYTYJKA(49:17) Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego,
15.POZNAŃSKA(49:17) Nie trap się przeto, gdy się kto bogaci, gdy rosną dostatki jego domu;
16.WARSZ.PRASKA(49:17) Nie zazdrość tym, którzy się bogacą i domów swoich pomnażają skarby.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:17) Nie bądź zatrwożony, gdy ktoś się bogaci, kiedy mnoży się chwała jego domu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:17) Nie bój się, kiedy ktoś się bogaci, Kiedy rośnie znaczenie jego domu;
19.TOR.PRZ.Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży chwała jego domu;