« Psal 5:1 Księga Psalmów 5:2 Psal 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(5:2) Posłuszaj głosa prośby mojej, krolu moj i Boże moj! (5:3a) Bo ciebie prosić będę,
2.PS.PUŁAWSKI(5:2) Posłuchni głosu modlitwy mojej, krolu moj i Boże moj! (5:3a) Bo ciebie prosić będę,
3.WUJEK.1923(5:3) Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojéj, królu mój i Boże mój! bo do ciebie modlić się będę.
4.GDAŃSKA.1881(5:3) Słuchaj pilnie głosu wołania mego; królu mój, i Boże mój! boć się modlę tobie.
5.GDAŃSKA.2017Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do ciebie modlę.
6.PS.BYCZ.1854(5:3) Przychyl-się do-głosu wołania-mego, o królu-mój, i-Boże-mój! bo do-Ciebie się-modlę.
7.GÖTZE.1937(5:3) Słuchaj głośnego wołania mego, Królu mój i Boże mój! bo do Ciebie się modlę.
8.CYLKOW(5:3) Usłysz głos skargi mojéj, królu mój i Panie, gdy się modlę do Ciebie.
9.KRUSZYŃSKI(5:3) Nakłoń uszy na głos wołania mego, królu mój i Panie mój, gdyż do Ciebie modlitwę zanoszę.
10.ASZKENAZY (5:3) Zważ, proszę, na głos mego bolesnego wołania, gdyż do Ciebie się zwracam żarliwymi modły, Ty mój królu i Ty mój Boże!
11.SZERUDA(5:3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD1(5:3) zwróć się na głos modlitwy mojej, mój Królu i Boże mój! Albowiem Ciebie błagam,
13.TYSIĄCL.WYD5(5:3) natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i mój Boże! Albowiem Ciebie błagam,
14.BRYTYJKA(5:3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
15.POZNAŃSKA(5:3) słuchaj mego głośnego wołania, Królu mój i Boże mój! Do Ciebie przecież się modlę.
16.WARSZ.PRASKA(5:3) Niech dotrze do Ciebie mój głos, Królu mój i mój Boże, bo do Ciebie wołam.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:3) Usłysz głos mojej skargi, Królu mój i Boże, kiedy się modlę do Ciebie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(5:3) Zważ na głos mego błagania, Mój Królu i mój Boże, Gdy zanoszę do Ciebie moje prośby.
19.TOR.PRZ.Zwróć uwagę na głos mojego wołania, mój Królu i mój Boże, bo modlę się do Ciebie.