« Psal 49:20 Księga Psalmów 50:1 Psal 50:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:1) Bog, bogow Gospodzin, mołwił jest i wezwał ziemię (49:2a) od słuńca wschoda aż do zachoda.
2.PS.PUŁAWSKI(49:1) Bog, bogow Gospodzin, mołwił jest i wezwał ziemię (49:2a) ode wschodu słuńca aż do zachodu.
3.WUJEK.1923Psalm Asaphowi. Bóg nad bogi, Pan mówił: i przyzwał ziemię od słońca wschodu aż do zachodu.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Asafowi podany. Bóg nad Bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Asafa. Bóg nad bogami, PAN, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Asafa. Bóg Bogów, Pan przemówił, i-wezwał ziemię od-wschodu słońca, aż-do zachodu-jego.
7.GÖTZE.1937PSALM Asafa. Bóg możny Pan, mówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego.
8.CYLKOWPsalm Asafa. - Pan nad Pany, Bóg przemawia i wzywa ziemię od wschodu słońca do zachodu jego.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Asafa. Bóg nad bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego.
10.ASZKENAZY Śpiew Asafa. Wszechpotęgą Bóg Jehowa, słowo rzekł a skrzyknął ziemię od słońca wschodu do jego zachodu.
11.SZERUDAPsalm Asafa. Bóg Najwyższy, Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:1) Psalm. Asafowy. Przemówił Pan Bóg i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Asafowy. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
14.BRYTYJKAPsalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego.
15.POZNAŃSKAPsalm Asafa. Jahwe, Bóg nad bogami, przemówił i zawezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Asafa. Bóg nad bogami, Pan przemówił, wezwał całą ziemię od wschodu aż do zachodu słońca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Psalm Asafa. Bóg nad istotami boskimi, WIEKUISTY przemawia i wzywa ziemię od wschodu słońca do jego zachodu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Asafa. Bóg, Bóg JHWH przemówił I zawezwał ziemię Od wschodnich jej krańców po najdalszy zachód.
19.TOR.PRZ.Psalm Asafa. Bóg nad bogami, Jhwh przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu.