« Psal 50:6 Księga Psalmów 50:7 Psal 50:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:8) Słuchaj, lud moj, a będęć mołwić, Israhel, i świadczyć będę tobie: Bog, Bog twoj ja jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(49:8) Słuchaj, ludu moj, a będę mołwić, Izrahel, i świadszyć będę tobie: Bog, Bog twoj ja jeśm.
3.WUJEK.1923Słuchaj, ludu mój, a mówić będę: Izraelu, a oświadczęć: Bóg, Bóg twój, ja jestem.
4.GDAŃSKA.1881Słuchaj, ludu mój! a będę mówił; słuchaj, Izraelu! a oświadczę się przed tobą: Jam Bóg, Bóg twój Jam jest.
5.GDAŃSKA.2017Słuchaj, mój ludu, a będę mówił; słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw tobie: Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
6.PS.BYCZ.1854Słuchaj, ludu-mój, bo-mówić-będę: Izraelu, a,-oświadczę-się przeciw-Tobie; Ja Bóg; Bogiem-twoim, Ja.
7.GÖTZE.1937Słuchaj, ludu Mój, a będę mówił; Izraelu, bo będę świadczył, przeciwko tobie: Ja, Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim!
8.CYLKOWSłuchaj ludu Mój bo przemawiam, Izraelu, bo świadczę przeciw tobie; Panem, Panem twoim Ja.
9.KRUSZYŃSKI"Słuchaj ludu mój, a będę mówił - Izraelu, a oświadczę tobie: Bogiem, Bogiem twoim Jam jest.
10.ASZKENAZY "Posłuchaj ludzie. Mój a przemówię, Izraelu a tobą się poświadczę: Bogiem, Twym Bogiem Jam jest.
11.SZERUDASłuchajcie, ludu Mój, będę mówił, Izraelu, będę ciebie przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem!
12.TYSIĄCL.WYD1(49:7) «Posłuchaj, mój ludu, będę przemawiał i będę przeciw tobie świadczył, Izraelu: jestem Bogiem, Bogiem twoim.
13.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw tobie, Izraelu: Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
14.BRYTYJKASłuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem!
15.POZNAŃSKASłuchaj, ludu mój, albowiem Ja przemówię, Izraelu, będę świadczył przeciw tobie. Jam jest Jahwe, Bóg twój!
16.WARSZ.PRASKASłuchaj, mój ludu, do ciebie mówię, Izraelu, przeciw tobie będę świadczył Ja, Bóg, który jestem twoim Bogiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchaj Mój ludu, bo przemawiam; Israelu, bo świadczę przeciw tobie; Bogiem, Ja twoim prawdziwym Bogiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchaj, mój ludu, przemawiam do ciebie! Izraelu, chcę o tobie świadczyć: Jestem Bogiem - Ja jestem twoim Bogiem!
19.TOR.PRZ.Słuchaj, mój ludu, a będę mówił; słuchaj, Izraelu, a będę świadczył o tobie: Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.