« Psal 51:9 Księga Psalmów 51:10 Psal 51:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:11) Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prawy wznowi we czrzewiech mych!
2.PS.PUŁAWSKI(50:11) Sierce czyste stworz we mnie, Boże, i duch prosty wznowi we czrzewiech moich!
3.WUJEK.1923(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, Boże! i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
4.GDAŃSKA.1881(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
5.GDAŃSKA.2017Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego.
6.PS.BYCZ.1854(51:12) Sercé czysté utwórz, we-mnie, o-Boże! i,-ducha stałego, odnów we-wnętrzu-mojém.
7.GÖTZE.1937(51:12) Stwórz mi, Boże, czyste serce, a odnów we wnętrzu mojem ducha stałego.
8.CYLKOW(51:12) Serce czyste stwórz mi Panie, a ducha stałego odnów we mnie.
9.KRUSZYŃSKI(51:12) Serce czyste stwórz mi, Boże i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
10.ASZKENAZY (51:12) Serce czyste stwórz mi, o Boże, a ducha stałego chciej odnowić w mem wnętrzu!
11.SZERUDA(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha stałego odnów we mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:12) Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:12) Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
14.BRYTYJKA(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!
15.POZNAŃSKA(51:12) Stwórz mi, o Boże, czyste serce i ożyw mnie nowym i nieugiętym duchem!
16.WARSZ.PRASKA(51:12) Stwórz mi, o Boże, serce czyste, napełnij moje wnętrze duchem mocy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:12) Serce czyste stwórz wewnątrz mnie, Boże, i odnów we mnie stałego ducha.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:12) Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu.
19.TOR.PRZ.(51:11) Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha niezłomnego.