« Psal 51:18 Księga Psalmów 51:19 Psal 52:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:20) Tegdy przymiesz ofiarę sprawiedlności, modły i ofiary, tegdy włożą na twoj ołtarz cieląt.
2.PS.PUŁAWSKI(50:20) Tegdy weźmiesz modły sprawiedlności, pokład i modły, tegdy nakładą na ołtarz twoj cieląt.
3.WUJEK.1923(51:21) Tedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia: tedy nakładą na ołtarz twój cielców.
4.GDAŃSKA.1881(51:21) Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste, i całopalenia; tedy cielce ofiarować będą na ołtarzu twoim.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia; wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu.
6.PS.BYCZ.1854(51:21) Wtedy, podobać-sie-będziesz w-ofiarach: sprawiedliwości, palenia, i-całopalenia; wtenczas, wnoszone-będą, na ołtarz-Twój, ciołki.
7.GÖTZE.1937(51:21) Wtedy będziesz miał upodobanie w ofiarach sprawiedliwości, w całopaleniach i w ofiarach zupełnych; wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim.
8.CYLKOW(51:21) Wtedy upodobasz ofiary sprawiedliwości, całopalenie i dary; wtedy wniosą na ołtarz Twój woły.
9.KRUSZYŃSKI(51:21) Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary i całopalenia; tedy ofiarują na ołtarzu Twym cielców.
10.ASZKENAZY (51:21) Wówczasto zapragniesz ofiar sprawiedliwości i doskonałego całopalenia, wówczasto wstąpią bawoły na Twój ołtarz!
11.SZERUDA(51:21) Wtedy przyjmiesz prawe ofiary i dary, wtedy złożą cielce na ołtarzu Twoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(50:21) Wówczas przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:21) Wtedy będą Ci się podobać ofiary zgodne z Prawem, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
14.BRYTYJKA(51:21) Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim.
15.POZNAŃSKA(51:21) Wówczas znajdziesz upodobanie w sprawiedliwych ofiarach (w darach i całopaleniach), wówczas cielce składać będą na Twoim ołtarzu.
16.WARSZ.PRASKA(51:21) Wtedy też znajdziesz upodobanie w ofiarach sprawiedliwych – w darach i całopaleniach – i zaczną składać cielce na Twoim ołtarzu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:21) Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, całopalenie i dary; wtedy wniosą cielce na Twój ołtarz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:21) Wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu.
19.TOR.PRZ.(51:20) Wtedy będziesz się rozkoszował ofiarami sprawiedliwości, ofiarą ogniową i całopalną; wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.