« Psal 57:3 Księga Psalmów 57:4 Psal 57:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:5b) i wywolił duszę moję z pośrzodka szczeniąt lwow; spał jeśm zamącon. (56:6) Synowie ludzszczy, zęby jich czyn a strzały, a język jich miecz ostry.
2.PS.PUŁAWSKI(56:5b) duszę moję wytargł z pośrzodka szczeniąt lwowych; spał jeśm zamącon. (56:6) Synowie ludzcy, zębowie jich czyn a str❬z❭ały, a język jich miecz ostry.
3.WUJEK.1923(57:5) I wyrwał duszę moję z pośrodku szczeniąt lwich, spałem strwożony: synowie ludzcy, zęby ich oręże i strzały, a ich język miecz ostry.
4.GDAŃSKA.1881(57:5) Dusza moja jest w pośród lwów; leżę miedzy palącymi, między synami ludzkimi, których zęby jako włócznie i strzały, i język ich miecz ostry.
5.GDAŃSKA.2017Moja dusza przebywa wśród lwów; leżę wśród płonących, wśród synów ludzkich, których zęby jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry.
6.PS.BYCZ.1854(57:5) Osobiściem, między lwami; ja-sypiam z podżegaczami, z dziećmi człowieczymi; zęby-ich włóczniami, i-strzałami, a,-język-ich, mieczem ostrym.
7.GÖTZE.1937(57:5) Dusza moja jest pośród lwów, leżę pomiędzy ziejącymi płomieniami, wśród synów ludzkich, których zęby jako dzidy i strzały i których język — miecz ostry.
8.CYLKOW(57:5) Dusza moja w pośród lwów przebywa, w pośród zapalczywych ludzi, zęby ich jako oszczepy i strzały, a język ich jako miecz ostry.
9.KRUSZYŃSKI(57:5) Dusza moja jest wpośród lwów; leżę pomiędzy węglami, które rozpalają synowie ludzcy; zęby ich włócznią i strzałami, a język ich mieczem ostrym.
10.ASZKENAZY (57:5) Dusza ma wpośród lwów, siedzenie me na węglach płonących: ludziach, których zęby to dzida i groty, a język ich - miecz ostry.
11.SZERUDA(57:5) Dusza moja żyje wśród lwów, które łakną ludzi, zęby ich są jak włócznie i strzały, a język ich jak miecz ostry.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:5) W pośrodku lwów spoczywam, co synów ludzkich chciwie pożerają. Ich zęby, to włócznie i strzały, a język ich niby miecz ostry.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:5) Spoczywa moja dusza pomiędzy lwami, co pożerają synów ludzkich. Ich zęby - to włócznie i strzały, a język ich niby miecz ostry.
14.BRYTYJKA(57:5) Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
15.POZNAŃSKA(57:5) Przebywam pośród lwów dyszących żądzą pożarcia synów człowieczych; ich zęby to włócznie i strzały, ich język to ostry miecz.
16.WARSZ.PRASKA(57:5) Muszę bowiem przebywać pośród lwów, co pożreć chcą zawsze ludzkich synów. Ich zęby – to włócznie i strzały, a ich język to miecz wyostrzony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:5) Moja dusza przebywa pośród lwów, wśród zapalczywych ludzi; ich zęby są jak oszczepy i strzały, a ich język jak ostry miecz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:5) Moja dusza mieszka pośród lwów, Gotowych na pożarcie ludzi, Ich zęby niczym włócznie i strzały, Ich języki niczym ostry miecz.
19.TOR.PRZ.Moja dusza przebywa pośrodku lwów; spoczywam pośród zapalczywych, pośród synów ludzkich, których zęby są jak włócznie i strzały, a język jak ostry miecz.